Gradonačelnik Pekinga traži suzbijanje zagađenosti zraka

Gradonačelnik Pekinga najavio je da će za 2,6 milijuna tona smanjiti uporabu ugljena te da će dati 13,5 milijardne kuna za popravljanje kvalitete zraka. Indeks koji mjeri čestice PM2.5, koje su posebno loše za zdravlje, ujutro je dosegnuo 500, a svaka koncentracija veća od 300 smatra se opasnom. Svjetska zdravstvena agencija preporučuje da dnevna razina ne prijeđe 20.

Gradonačenik je najavio da će sve kotlovnice za ugljen ukloniti te da će zabraniti sva vozila koja imaju visok udio zagađenja, smanjiti broj registracije auta i poticati na druge izvore energije.

U Pekingu je lani zabilježeno 58 uzastopnih dana teškog zagađenja, što je otprilike svaki šesti dan.

Foto: Reuters

Sličan sadržaj