Ukupni troškovi otklanjanja šteta HEP-a u Gorskom kotaru 84,4 milijuna kuna

Šteta uzrokovana ledenom kišom početkom veljače u Gorskom kotaru najveća je mirnodopska šteta u Hrvatskoj.

Šteta uzrokovana ledenom kišom početkom veljače u Gorskom kotaru najveća je mirnodopska šteta u Hrvatskoj, a ukupni HEP-ovi troškovi otklanjanja šteta iznose 84,4 milijuna kuna, izvijestili su danas na konferenciji za novinare u Rijeci čelnici HEP-a.

Predsjednik Uprave HEP-a Tomislav Šerić istaknuo je brzinu i organizaciju djelatnika na sanaciji elektroenergetske mreže na tom području, podsjetivši da je 250 djelatnika iz Elektroprimorja i još 200-tinjak djelatnika iz drugih distribucijskih područja uspjelo osigurati dopremu električne energije do svakog potrošača u Gorskom kotaru u rekordnom roku.

Naveo je da je plan konačne sanacije mreže dovršen – poduzet će se sve da u mogućim sličnim okolnostima na tom području štete na mreži budu što manje, te će se osigurati da ne bude cjelokupna mreža u prekidu ugradnjom više podzemnih vodova i uvođenjem dodatnih pravaca napajanja.

Pomoćnik direktorice HEP – Operatora distribucijskog sustava Ante Pavić istaknuo je da su ukupni troškovi otklanjanja šteta HEP-a u Gorskom kotaru 84,4 milijuna kuna.

To je uvjerljivo najveća šteta HEP-a ikada, kazao je Pavić. Naglasio je da su prijašnji nadzemni vodovi i nosači dalekovoda u Gorskom kotaru bili projektirani za najveći racionalni stupanj opterećenja te da su opterećenja kakva je izazvao led bila višestruko veća.

Dok se nije privremeno uspostavila mreža, u pogonu je bilo 25 agregata, a posebno zadovoljstvo izaziva činjenica da ni jedan radnik HEP-a nije nastradao tijekom sanacije, naveo je Pavić.

Do kraja srpnja se planira potpuno sanirati srednjenaponska mreža, a do kraja godine niskonaponska mreža Gorskog kotara.

Pavić je kazao da je HEP na vrijeme predao elaborat o visini štete nadležnom ministarstvu, koje prikuplja podatke o štetama u Gorskom kotaru te izrazio očekivanje da će se dobiti naknada dijela štete iz fonda solidarnosti EU.

Direktor Elektroprimorja Vitomir Komen je ocijenio da su dosadašnju fazu sanacije mreže radnici HEP-a obavili besprijekorno.

Najavio je da će se u 35 kilovoltnoj mreži koja je u nadzemnom dijelu sad gotovo posve izvan pogona, postaviti novih 43 kilometra podzemnih vodova i sanirati 41 kilometar nadzemnih, a vrijednost tih radove je 15 milijuna kuna. U 20 kilovoltnoj mreži će se postaviti 54 kilometra podzemnih vodova, kao zamjena za dosadašnje nadzemne te će se zamijeniti ili rekonstruirati osam trafostanica.

Do kraja travnja će se ugovoriti svi potrebni radovi, poput građevinskih, te nabaviti materijal, a ugovorni rok izvođenja radova bit će 60 dana, naveo je Komen. Većinu elektromontažnih radova obavit će radnici HEP-a.

Direktorica HEP – Operatora distribucijskog sustava Ljiljana Čule kazala je da je prošle godine u planu investicija HEP-a bilo ukupno 762 milijuna kuna. Za ovu godinu je planirano 530 milijuna kuna, uz još 145 milijuna za kapitalne objekte.

Naslovna: Goran Kovacic/PIXSELL
Izvor: HINA

Sličan sadržaj