Sve izglednije hladnije vrijeme u drugoj polovici veljače

U prošloj analizi koju smo objavili 16. siječnja spominjali smo mogućnost hladnijih prodora u veljači. Danas je puno jasnije, iako s još dosta upitnika, ali opet dovoljno da se o tome može napisati nekoliko idućih redaka. Aktivna Madden-Julian oscilacija (MJO) u fazu 7 ušla je oko 28.01.2024. zahvaljujući propagaciji Kelvinovog vala. Njena reperkusija na vremenske sustave osjeti se u prosjeku sa zakašnjelim (eng. lag) efektom od 10 do 15 dana. Izgledno je da će se u ovoj fazi zadržati prilično dugo – prema trenutnim prognozama najmanje 10 dana. Kutni atmosferski…

Više