Uvjeti korištenja

Opći uvjeti

 • Korištenjem podataka ili usluga smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s uvjetima korištenja, da ih razumiju i u potpunosti prihvaćaju.
 • Podaci koje publicira RIMETEO isključivo su informativne naravi. Ne jamči se preciznost podataka, kao ni redovito obnavljanje sadržaja. Svi podatci i informacije koriste se na vlastitu odgovornost;
 • Sadržaj ili dijelovi sadržaja koji se nalaze na Portalu ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe bez prethodnog dogovora s RIMETEOM;
 • Dopušteno je korištenje materijala objavljenih na RIMETEO Portalu uz navođenje izvora korištenog materijala (RIMETEO Portal) ISKLJUČIVO nekomercijalnim korisnicima;
 • Strogo se zabranjuje korištenje materijala, autorskih tekstova, prognoze, podataka, fotografija i dijelova web stranice (baze podataka, programski kodovi) bez izričitog pristanka RIMETEA;
 • Neovlašteno korištenje dijelova Portala s autorskim sadržajem predstavlja kršenje autorskih prava i podložno je krivičnom gonjenju;
 • RIMETEO nije odgovoran za štete koje mogu nastati protupravnim korištenjem Portala ili njegovih dijelova od treće strane;

Sadržaj

Vijesti

 • Autorske vijesti i dijelovi vijesti mogu se prenositi isključivo uz navođenje izvora i poveznice na RIMETEO Portal;
 • Neke od poveznica na RIMETEO Portalu mogu voditi na stranice drugih web-stranica i servisa. RIMETEO se odriče bilo kakve odgovornosti zbog eventualnih posljedica posjećivanja tih stranica, od strane korisnika.
 • RIMETEO nije odgovoran ni za kakvu štetu nastalu reklamiranjem na svom Portalu.

Prognoza

 • RIMETEO ne jamči za točnost prognoze, kao ni za redovito obnavljanje iste;
 • Informacije iz prognoze su informativne naravi i kao takve ih treba uzeti s rezervom;
 • RIMETEO se odriče materijalne i bilo koje druge odgovornosti zbog posljedica nastalih, eventualno netočnom prognozom;
 • Prognoza se ne smije prenositi ili na bilo koji način reproducirati bez suglasnosti i dogovora s RIMETEOM;

Fotografije i video materijali

 • Korisnici koji samoinicijativno pošalju materijale pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću jamče da je materijal isključivo njihovo vlasništvo;
 • Slanjem fotografija i video materijala te dijeljenjem ostalih informacija s RIMETEOM korisnik prihvaća objavljivanje sadržaja koji je poslao na Portalu, a pristaje i na mogućnost prenošenja istih od strane ostalih medija uz navođenje RIMETEA kao izvora te samog autora;
 • Mediji koji prenose takav sadržaj dužni su navesti izvor materijala te bez iznimke poštivati autorska prava;
 • Pošiljatelji materijala prihvaćaju da za poslane materijale neće biti isplaćen nikakav honorar;
 • Svi samoinicijativno poslani materijali, a osobito fotografije, videouraci, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi mogu, jednom ili više puta, bez vremenskog ograničenja, ali i ne moraju, biti objavljeni na RIMETEO Portalu;

RIMETEO zadržava pravo bez prethodne najave promijeniti ili modificirati Uvjete korištenja Portala.