Temperatura i kakvoća mora

Prognoza temperature mora

Prikazana je očekivana površinska temperatura mora za Jadran za iduća tri dana.

Površinska temperatura mora dobiva se iz ICON modela kojeg razvija njemački DWD. Karte se osvježavaju dva puta dnevno, u jutarnjem i poslijepodnevnom terminu

Mjerenje temperature mora

Temperatura mora mjeri se na dubini od oko 30 cm ispod površine, pri čemu mjesto na kojem se mjeri mora biti što otvorenije i s dubinom od najmanje 1,8 m.

Temperatura mora mjeri se automatskim meteorološkim postajama ili termometrom kojeg očitava motritelj.

Temperatura i kakvoća mora

http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca