Udruga RIMETEO

Udruga RIMETEO neprofitna je udruga sa sjedištem u Rijeci. Udruga je pravna osoba koja nema nikakvih političkih konotacija i djeluje isključivo radi unaprijeđenja meteorologije.

Naziv udruge je: Udruga RIMETEO, vrijeme na vrijeme
Skraćeni naziv udruge je: RIMETEO
Sjedište udruge je u Rijeci.

ŽIRORAČUN: 1106993917 (Raiffeisenbank Austria d.d.)
IBAN: HR7124840081106993917
SWIFT: RZBHHR2X
MATIČNI BROJ: 4225929
OIB: 38587833955
Službeni e-mail: rimeteoATyahoo.com

Svi telefoni mogu se dobiti putem emaila.

POSTANITE ČLANOM!

Odlukom od 16. travnja 2014. godine, Ured državne uprave u PGŽ, sa sjedištem u Rijeci, donio je rješenje kojim se odobrava upis UDRUGE RIMETEO, VRIJEME NA VRIJEME u Registar udruga Republike Hrvatske.
Na ovaj korak smo se odlučili imajući u vidu da nas prati sve veći broj ljudi te smo im na ovaj način odlučili ponuditi dodatni sadržaj, a i sebi smo olakšali funkcioniranje s drugim pravnim osobama kroz status pravne osobe.

Svi koji žele postati članovima Udruge, dužni su na rimeteoATyahoo.com dostaviti email sa Zahtjevom za članstvo sa sljedećim podacima:

Ime i prezime:
Datum rođenja:
Adresa:
OIB:
Telefon:
e-mail:

Za produženje članstva osoba prema NOVIM propisima, također mora ponovno slati zahtjev.

*Napomena: Udruga RIMETEO obvezuje se čuvati privatnost svojih članova i podaci se neće koristiti ni za koju svrhu osim ove. Slanjem osobnih podataka potvrđujete suglasnost korištenja istih za potrebe Udruge.

Nakon primljenog zahtjeva odobravamo članstvo i član može uplatiti članarinu na sljedeći način:

Članarina iznosi 90 kn i vrijedi godinu dana od dana uplate.
Za članarinu mogu biti definirani drugi iznosi, ovisno o tome odluči li se član za suvenir (šalica, kalendar). – pogledati ponudu na dnu stranice.

Članom/icom Udruge postaje se upisom u knjigu članova koju vodi tajnik/ca udruge, na temelju plaćene godišnje članarine.
Članstvo u Udruzi započinje uplatom godišnje članarine, a odluku o prijemu u redovno članstvo donosi Upravni odbor udruge (predsjednik, dopredsjednica i tajnica).

Molimo sve članove da po uplati pošalju dokaz o uplati da bismo ih evidentirali u knjigu članova.

ZA ONE KOJI NISU ČLANOVI (pretplatnici)
Moguće je i ne biti članom, ali potpuni pristup sadržaju imati kroz:

– mjesečnu pretplatu od 30 kn,
– polugodišnju pretplatu od 60 kn,
– godišnju pretplatu od 90 kn.

Uplate se vrše na sličan način kao i za članarinu, jedina razlika je u opisu plaćanja i željenom iznosu pretplate, ovisno o trajanju.

Što se dobiva?

Svi članovi i pretplatnici dobivaju korisnički račun na Portalu i mogućnost zahtijevanja prognoze za točno određeni dan i lokaciju koja im treba (tri puta mjesečno), pogodnost koju ostali mogu ostvariti samo kroz naš govorni automat na broju 060 590 590.

Članovi, ovisno o odabranom statusu imaju mogućnost glasovanja i prava da budu izabrani u tijela Udruge, dok svi članovi mogu prisustvovati redovnim skupštinama Udruge.

Možete i podržati naš rad kroz vaše cijenjene DONACIJE.

Za sve upite kontaktirajte nas na: rimeteo(a)yahoo.com ili putem FACEBOOKA.

Zahvaljujemo na bilo kojem vidu uplata, narudžbi i na ukazanom povjerenju!

Ukoliko ste zainteresirani za narudžbu nekog od suvenira javite nam se na mail ili u inbox facebooka