Tropski ciklon Freddy postavio brojne rekorde

Vrlo intenzivan tropski ciklon Freddy bio je iznimno dugotrajna, snažna i smrtonosna oluja koja je prelazila južnim Indijskim oceanom više od pet tjedana u veljači i ožujku 2023. Freddy je i najdugotrajniji tropski ciklon s najvećim ACE-om (Accumulated Cyclone Energy) ikada zabilježenim u cijelom svijetu. Bila je to četvrta imenovana oluja u sezoni ciklona u australskoj regiji 2022.–23. i druga vrlo intenzivna tropska ciklona u sezoni ciklona u jugozapadnom Indijskom oceanu 2022.–23. Freddy se prvi put pojavio kao poremećaj u sklopu monsuna, 4. veljače. Dok je bio u bazenu ciklona…

Više