ANALIZA: Nakon hladnoće, (iznad)prosječne temperature, a onda…

Prema modelu GFS vidljivo je ponovno jačanje ciklonalne aktivnosti na Atlantiku, dok bi se Azorska ciklona pomaknula istočnije prema nama donoseći zatopljenje.
Prema modelu GFS vidljivo je ponovno jačanje ciklonalne aktivnosti na Atlantiku, dok bi se Azorska ciklona pomaknula istočnije prema nama donoseći zatopljenje.

Hladni dani koji su sad potkraj godine stigli u naše krajeve zadržat će se još koji dan i u novoj godini, ali će onda doći do zatpljenja. Očekuje se temperature iznad ili oko prosjeka.

Razlog tome bit će ponovna uspostava zonalnog strujanja na Atlantiku, tj. jačanje pozitive indeksa sjevernoatlantske oscilacije (NAO+), koji podržava u našim krajevima sezonske ili iznadprosječne temperature zraka uz stalnu ciklonalnu aktivnost na Atlantiku.

Osim pozitivnog NAO indeksa, očekuje se i pozitivna vrijednost AO indeksa, indeksa arktičke oscilacije. Njegova pozitivna vrijednost znači da se hladnoća koncentrira samo oko polarne ciklone i što je jača njegova pozitivna vrijednost, manji su izgledi za polarne prodore prema jugu.

Modeli sugeriraju da će period pozitivnih indeksa biti kratak, jer se već u naziru brojna druga zanimljiva zbivanja u stratosferi koja binam mogla vratiti zimu.

Trenutno je iznadprosječno toplo u većem dijelu Sjeverne Amerike (iako im stiže polarni prodor na Silvestrovo), u Europi su temperature ispod prosjeka ili prosječne, a istok Azije ima izraženu hladnoću.

Zasad je samo teorija, ali nije rečeno da teorija ne može postati praksom. Najnovije projekcije modela GFS sugeriraju da bi mogli postati svjedoci burnih zbivanja u stratosferi. U sljedećih 10-ak dana stratosfera nad Grenlandom bi trebala osjetno zatopliti uz stvaranje anticiklone.

Tada bi došlo do pucanja polarne ciklone nad Barentsovim i Karskim morem, i to u dva dijela. Jedan dio bi otišao iznad Hudsonovog zaljeva, a drugi nad Sibir.
To je tzv. proces wave 2 u startosferi kojeg karakteizira razdvajanje jezgre polarne ciklone na dva dijela, uz zatopljenje u stratosferi (SSW).
Tada bi se oslobodila velika količina hladnoće i spuštala u južne zemljopisne širine.

Ovakvi uvjeti idealni su za stvaranje anticiklonalnih blokova u višim zemljopisnim širinama, dolazi do pada ciklonalne aktivnosti na Sjevernom polu, samim time i do snažne negative AO indeksa, što pak dovodi do čestih polarnih prodora za Sjevernu Ameriku i Euroaziju.
A prodori hladnoće koji dođu do Sredozemlja, stvorili bi uvjete onvima koje smo nedavno imali.

Dakle, sve ide u prilog tome, da bi nam se potrkaj 1. dekade siječnja ili u 2. dekadi mogla vratiti zima, i to na velika vrata!

Sličan sadržaj