Apsolutno najviša temperatura zraka u Hrvatskoj

Kako temperatura zraka raste, tako sve češće dolaze upiti o najvišoj izmjerenoj temperaturi. Do sada apsolutno najviša temperatura zraka u Hrvatskoj, izmjerena prema standardima Svjetske meteorološke organizacije, u hladu meteorološke kućice, zabilježena je 4. kolovoza 1981. godine u Pločama i iznosila je 42,8°C.

Na kraju teksta nalazi se tablica s apsolutno najvišom temperaturom zraka (apsolutnim maksimumom) izmjerenom na pojedinoj glavnoj meteorološkoj postaji. Svi navedeni apsolutni maksimumi izmjereni su u srpnju i kolovozu. U tablici su posebno istaknuti temperaturni rekordi od 40,0°C i više (crveno), između 35,0 °C i 39,9°C (narančasto) te između 30,0°C i 34,9°C (žuto). Osim Ploča i Rijeke sve ostale postaje s izmjerenim apsolutnim maksimumom temperature od 40°C i više su kontinentalne postaje. Također u tablici su istaknuti dani 5. 7. 1950. (zeleno) i 24. 8. 2012. (plavo) kada je na čak pet postaja izmjeren apsolutni maksimum temperature. Godina 2012. je godina s najviše (osam) temperaturnih rekorda. Iako je većina apsolutnih maksimuma (na 23 postaje) izmjerena u 21. stoljeću, najstariji izmjereni temperaturni maksimum na glavnoj meteorološkoj postaji je onaj od 30. 7. 1947. za postaju Gospić i iznosi 38,7°C.

I u danima koji su pred nama temperatura će rasti te će rasti opasnost od toplinskog vala, stoga vas upućujemo da se pridržavate propisanih preporuka kako biste smanjili negativni učinak ljetnih vrućina na zdravlje.

Tablica apsolutno najviših vrijednosti temperature zraka izmjernih na glavnim meteorološkim postajama.

New-Bitmap-Image

Izvor: DHMZ

Sličan sadržaj