DHMZ analiza: Vrlo hladan svibanj u gotovo cijeloj Hrvatskoj

ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA SVIBANJ 2019.

Negativne vrijednosti temperaturnih anomalija za svibanj 2019. pokazuju da je na svim analiziranim postajama srednja mjesečna temperatura zraka bila niža od višegodišnjeg prosjeka (1981. ‒ 2010.). Anomalije srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od -3,4 °C (Zavižan) do -2,0 °C (Dubrovnik).


Apsolutna maksimalna temperatura zraka za svibanj 2019. bila je niža od odgovarajućeg prosjeka (1981. – 2010.) na svim analiziranim postajama. Odstupanja su se nalazila u rasponu od -4.7 °C (Pazin) do -1.8 °C (Zagreb-Grič). Usporedba s raspoloživim nizom analiziranih postaja pokazuje da u svibnju 2019. godine nije bilo rekordnih vrijednosti apsolutne maksimalne temperature zraka.

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za svibanj 2019. godine opisane su dominantnom kategorijom vrlo hladno (gotovo cijela Hrvatska) dok se šire područje Daruvara i Knina te dio južnog Jadrana nalazi u kategoriji ekstremno hladno.
ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA SVIBANJ 2019.

Analiza količina oborine za svibanj 2019. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1981. – 2010.) pokazuje da su količine oborine bile iznad višegodišnjeg prosjeka na svim analiziranim postajama. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za svibanj 2019. godine nalaze u rasponu od 153 % višegodišnjeg prosjeka u Kninu (128,3 mm) do 366 % tog prosjeka u Pazinu (295,1 mm).

U Dubrovniku je broj kišnih dana u svibnju 2019. nadmašio maksimalni broj kišnih dana u raspoloživom nizu postaje Dubrovnik dok je na postajama Zagreb-Maksimir i Parg bio jednak maksimalnom broju kišnih dana prema raspoloživom nizu dotičnih postaja. Drugim riječima, postaje Dubrovnik, Zagreb-Maksimir i Parg imale su rekordan broj kišnih dana u svibnju 2019. godine. Najveća dnevna količina oborine u svibnju 2019. izmjerena je 13. svibnja u Ogulinu i iznosila je 93,7 mm. Postaja Zavižan imala je najveću mjesečnu količinu oborine u svibnju 2019. i iznosila je 376,0 mm. Navedena vrijednost je veća od višegodišnjeg prosjeka mjesečnih količina oborine za Zavižan (153,0 mm).

Oborinske prilike u Hrvatskoj za svibanj 2019. godine opisane su sljedećim kategorijama: kišno (šire područje Senja, Zagreba, Knina i Šibenika), ekstremno kišno (dio sjevernog, srednjeg i južnog Jadrana, šire područje Karlovca, Ogulina i Daruvara te dio sjeverne i središnje Hrvatske ) i vrlo kišno (preostali dio Hrvatske). (DHMZ)

Sličan sadržaj