DHMZ: Klimatološka ocjena veljače 2016. i zime 2015. /2016.

ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA VELJAČU 2016.

Analiza temperaturnih anomalija za veljaču 2016. godine pokazuje da su u Hrvatskoj srednje mjesečne temperature zraka bile iznad višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.). Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od 3,1 °C (Hvar, Komiža, Lastovo i Rijeka) do 5,5 °C (Bjelovar).

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za veljaču 2016. godine opisane su dominantnom kategorijom vrlo toplo (gotovo cijela Hrvatska) dok je šire područje Dubrovnika svrstano u kategoriju ekstremno toplo.

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA VELJAČU 2016.

Analiza količina oborine za veljaču 2016. koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.) pokazuje da su količine oborine bile većinom iznad višegodišnjeg prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za veljaču 2016. godine nalaze u rasponu od 65% višegodišnjeg prosjeka u Lastovu (48,1 mm) do 344% tog prosjeka u Rijeci (407,7 mm). Na nekoliko analiziranih postaja (Rijeka, Ogulin i Poreč) zabilježene su rekordne količine oborine u veljači 2016. koje su redom iznosile (407,7 mm, 277,7 mm i 189,6 mm) budući da navedene mjesečne količine oborine nadmašuju maksimalne mjesečne količine za veljaču prema raspoloživom nizu navedenih postaja (Rijeka 347,1 mm; Ogulin 262,9 mm i Poreč 186,0 mm, veljača 2014. godine).

Oborinske prilike u Hrvatskoj za veljaču 2016. godine opisane su sljedećim kategorijama: kišno (istočna Hrvatska, dio srednjeg i južnog Jadrana), normalno (dio južnog Jadrana), vrlo kišno (dio sjevernog i srednjeg Jadrana i zaleđa te dio središnje Hrvatske), ekstremno kišno (dio sjeverne i središnje Hrvatske te dio sjevernog Jadrana i zaleđa).

ODSTUPANJE SREDNJE SEZONSKE TEMPERATURE ZRAKA U ZIMI 2015/2016. GODINE

Srednje temperature zraka na sezonskoj skali (zima) bile su više od višegodišnjeg prosjeka (1961-1990). Odgovarajuće temperaturne anomalije za zimu 2015/2016. (prosinac 2015., siječanj i veljača 2016.) bile su u rasponu od 1,9 °C (Knin, Šibenik i Hvar) do 3,6 °C (Zavižan).

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za zimu 2015/2016. godine opisane su sljedećim kategorijama: toplo (šire područje Daruvara), ekstremno toplo (dio sjevernog, srednjeg i južnog Jadrana) i vrlo toplo (preostali dio Hrvatske).

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE U ZIMI 2015/2016. GODINE

Analiza zimskih količina oborine izraženih u % prosječnih vrijednosti (1961.-1990.) pokazuje da su količine oborine bile većinom iznad višegodišnjeg prosjeka. Količine su se kretale od 32% zimskih količina oborine u Komiži do 148% u Rijeci.

Prema raspodjeli percentila oborinske prilike u Hrvatskoj za zimu 2015/2016. opisane su sljedećim kategorijama: kišno (dio sjevernog Jadrana i zaleđa te dio središnje Hrvatske), sušno (dio južnog Jadrana), vrlo sušno (Vis i Lastovo) i normalno (preostali dio Hrvatske).

Sličan sadržaj