DHMZ: Klimatska ocjena listopada 2019.

ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA LISTOPAD 2019.

Listopad 2019. obilježile su srednje mjesečne temperatura zraka iznad višegodišnjeg prosjeka (1981. – 2010.) na svim postajama koje su uključene u ocjenu klimatskih anomalija u Republici Hrvatskoj. Anomalije srednje mjesečne temperature zraka bile su u rasponu od 0,4 °C (Knin) do 2,5 °C (Parg).

Apsolutna maksimalna temperatura zraka u listopadu 2019. godine bila je na svim analiziranim postajama iznad odgovarajućeg prosjeka (1981. – 2010.), a odstupanja su se nalazila u rasponu od 0,2 °C (Bjelovar i Šibenik) do 3,4 °C (Zavižan). Usporedba s raspoloživim nizom analiziranih postaja pokazuje da je u listopadu 2019. godine zabilježena rekordna vrijednost apsolutne maksimalne temperature zraka na postaji Puntijarka.

Apsolutna minimalna temperatura zraka u listopadu 2019. godine bila je na svim analiziranim postajama viša od odgovarajućeg prosjeka (1981. – 2010.), a odstupanja su se nalazila u rasponu od 0,9 °C (Knin) do 6,5 °C (Bjelovar). Usporedba s raspoloživim nizom analiziranih postaja pokazuje da je u listopadu 2019. nije bilo rekordnih vrijednosti apsolutne minimalne temperature zraka.

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za listopad 2019. godine opisane su sljedećim kategorijama: vrlo toplo (dio sjeverne i središnje Hrvatske, dio srednjeg i južnog Jadrana i zaleđa te područje na sjevernom Velebitu), normalno (dio srednjeg Jadrana i zaleđa) i toplo (preostali dio Hrvatske).

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA LISTOPAD 2019.

Analiza količina oborine za listopad 2019. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1981. – 2010.) pokazuje da su količine oborine bile ispod prosjeka na svim analiziranim postajama. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za listopad 2019. nalaze u rasponu od 23 % višegodišnjeg prosjeka na postajama Split-Marjan (17,6 mm) i Pazin (26,4 mm) do 91 % tog prosjeka u Zadru (86,0 mm).

Oborinske prilike u Hrvatskoj za listopad 2019. opisane su sljedećim kategorijama: normalno (dio sjevernog i srednjeg Jadrana te dio središnje i istočne Hrvatske), vrlo sušno (šire područje Splita) i sušno (preostali dio Hrvatske).

Sličan sadržaj