DHMZ | Klimatska ocjena siječnja 2020.

ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA SIJEČANJ 2020.

Pozitivne anomalije srednje mjesečne temperature zraka ukazuju da je siječanj 2020. bio topliji od prosjeka (1981. – 2010.) na svim analiziranim postajama. Anomalije srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od 0,2 °C (Daruvar) do 3,4 °C (Parg).

Na većini analiziranih postaja apsolutna maksimalna temperatura zraka bila je iznad odgovarajućeg prosjeka (1981. – 2010.), a odstupanja su se nalazila u rasponu od -1,2 °C (Ogulin) do 3,0 °C (Slavonski Brod i Zagreb-Grič). Usporedba s raspoloživim nizom analiziranih postaja pokazuje da u siječnju 2020. godine nije bilo rekordnih vrijednosti apsolutne maksimalne temperature zraka (tablica 1).

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za siječanj 2020. godine opisane su sljedećim kategorijama: vrlo toplo(dio sjevernog Jadrana i zaleđa), normalno (središnja, sjeverna i istočna Hrvatska te šire područje Poreča i Pazina) i toplo (preostali dio Hrvatske).

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA SIJEČANJ 2020.

Analiza količina oborine za siječanj 2020. koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1981. – 2010.) pokazuje da su količine oborine bile ispod višegodišnjeg prosjeka na svim analiziranim postajama. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za siječanj 2020. nalaze u rasponu od 4 % višegodišnjeg prosjeka na postaji Split-Marjan (3,4 mm) do 76 % tog prosjeka u Dubrovniku (73,8 mm).

Oborinske prilike u Hrvatskoj za siječanj 2020. godine opisane su sljedećim kategorijama: normalno (šire područje Varaždina, Bjelovara i Dubrovnika), sušno (istočna Hrvatska, šire područje Šibenika te dio sjevernog i južnog Jadrana) i vrlo sušno (preostali dio Hrvatske).

Broj dana sa snježnim pokrivačem ≥ 1 cm u siječnju 2020. godine kretao se od 1 dan (Ogulin, Karlovac, Sisak, Bjelovar, Slavonski Brod i Osijek) do 13 dana (Zavižan). Maksimalna visina snježnog pokrivača izmjerena je na Zavižanu (7 cm), a zatim slijede Parg, Sisak i Slavonski Brod (3 cm), itd.

Sličan sadržaj