DHMZ: Klimatska ocjena travnja u Hrvatskoj

DHMZ_logo
ODSTUPANJE SREDNJE TEMPERATURE ZRAKA ZA TRAVANJ 2014.
Analiza temperaturnih anomalija za travanj 2014. godine pokazuje da su u cijeloj Hrvatskoj srednje mjesečne temperature zraka bile iznad višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.). Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od 0.7°C (Komiža) do 3.0°C (Parg).

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za travanj 2014. godine opisane su sljedećim kategorijama: toplo (istočna Hrvatska te dio srednjeg i južnog Jadrana s pripadnim zaleđem), ekstremno toplo (šire područje Poreča) i vrlo toplo (preostali dio Hrvatske).

4_2014temp

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA TRAVANJ 2014.
Analiza količina oborine za travanj 2014. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.) pokazuje da su količine oborine na većini analiziranih postaja bile iznad višegodišnjeg prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za travanj 2014. godine nalaze u rasponu od 49% višegodišnjeg prosjeka u Pazinu (46.1 mm) do 200% tog prosjeka u Slavonskom Brodu (119.0 mm).

Oborinske prilike u Hrvatskoj za travanj 2014. godine opisane su sljedećim kategorijama: sušno (Mali Lošinj), vrlo sušno (šire područje Pazina), normalno (šire područje Zagreba te dio sjevernog, srednjeg i južnog Jadrana s pripadnim zaleđem), ekstremno kišno (šire područje Slavonskog Broda i Knina), vrlo kišno (šire područje Siska, Gospića i Splita) i kišno (preostali dio Hrvatske).

4_2014oborina

Izvor: DHMZ

Sličan sadržaj