DHMZ: KLIMATSKA OCJENA ZA LISTOPAD 2013.


Analiza temperaturnih anomalija za listopad 2013. godine pokazuje da su u cijeloj Hrvatskoj srednje mjesečne temperature zraka bile iznad višegodišnjeg prosjeka 1961.-1990. Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od 0.6°C u Kninu i Malom Lošinju do 3.0°C u Varaždinu.

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za listopad 2013. godine opisane su kategorijama normalno (šire područje Senja, Malog Lošinja i Knina), vrlo toplo (sjeverozapadni te dio središnje i istočne Hrvatske) i toplo (preostali dio Hrvatske).

Analiza količina oborine za listopad 2013. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.) pokazuje da su količine oborine bile na podjednakom broju analiziranih postaja iznad i ispod prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za listopad 2013. godine nalaze u rasponu od 32% višegodišnjeg prosjeka u Varaždinu (22.0 mm) do 189% tog prosjeka u Malom Lošinju (172.1 mm).

Oborinske prilike u Hrvatskoj za listopad 2013. godine opisane su sljedećim kategorijama: sušno (dio sjeverozapadne i središnje Hrvatske), kišno (dio sjevernog, srednjeg i južnog Jadrana) i normalno (preostali dio Hrvatske).

Tekst i grafika: DHMZ

Sličan sadržaj