DHMZ: Klimatska ocjena za mjesec rujan 2014.

ODSTUPANJE SREDNJE TEMPERATURE ZRAKA ZA RUJAN 2014.

Analiza temperaturnih anomalija za rujan 2014. godine pokazuje da su srednje mjesečne temperature zraka bile na većem broju analiziranih postaja ispod višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.). Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od -0.9°C (Knin, šibenik i Zavižan) do 0.5°C (Varaždin).
Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za rujan 2014. godine opisane su dominantnom kategorijom normalno (cijela Hrvatska).

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA RUJAN 2014.

Analiza količina oborine za rujan 2014. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.) pokazuje da su količine oborine bile većinom iznad prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za rujan 2014. godine nalaze u rasponu od 91% višegodišnjeg prosjeka u Lastovu (50 mm) do 609% tog projeka u Komiži (317.3 mm).
Oborinske prilike u Hrvatskoj za rujan 2014. godine opisane su sljedećim kategorijama: normalno (Lastovo i šire područje Rijeke), kišno (dio istočne Hrvatske i dio sjevernog Jadrana), vrlo kišno (dio sjevernog i srednjeg Jadrana s pripadnim zaleđem) i ekstremno kišno (preostali dio Hrvatske).

Sličan sadržaj