DHMZ objavio klimatološku ocjenu kolovoza i cjelokupnog ljeta

DHMZ logo

ODSTUPANJE SREDNJE TEMPERATURE ZRAKA ZA KOLOVOZ 2014.
Analiza temperaturnih anomalija za kolovoz 2014. godine pokazuje da su srednje mjesečne temperature zraka bile većinom iznad višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.). Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od -0.5°C (Knin) do 1.2°C (Dubrovnik).

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za kolovoz 2014. godine opisane su dominantnom kategorijom normalno izuzevši dio sjevernog, srednjeg i južnog Jadrana.

8 2014oborina

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA KOLOVOZ 2014.
Analiza količina oborine za kolovoz 2014. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.) pokazuje da su količine oborine bile na podjednakom broju postaja iznad odnosno ispod višegodišnjeg prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za kolovoz 2014. godine nalaze u rasponu od 17% višegodišnjeg prosjeka u Komiži (8.4 mm) do 203% tog prosjeka u Karlovcu (210.3 mm).

Oborinske prilike u Hrvatskoj za kolovoz 2014. godine opisane su sljedećim kategorijama: sušno (dio južnog Jadrana), kišno (dio sjeverne, središnje i istočne Hrvatske), vrlo kišno (šire područje Karlovca i Slavonskog Broda) i normalno (preostali dio Hrvatske).

8 2014oborina

____________________________________________________________________________________

ODSTUPANJE SREDNJE TEMPERATURE ZRAKA U LJETO 2014. GODINE
Srednje temperature zraka na sezonskoj skali (ljeto) su gotovo na cijelom području Hrvatske bile više od odgovarajućeg višegodišnjeg prosjeka 1961.-1990. dok je u Kninu srednja ljetna temperatura zraka bila jednaka spomenutom prosjeku. Odstupanja srednje ljetne temperature zraka (lipanj, srpanj, kolovoz) su se kretala od 0.3°C u Komiži do 1.1°C u Gospiću i Zagrebu (Grič).

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za ljeto 2014. godine opisane su kategorijom normalno (šire područje Daruvara i Pazina te dio srednjeg i južnog Jadrana), vrlo toplo (dio sjeverne i središnje Hrvatske, te dio sjevernog, srednjeg i južnog Jadrana) i toplo (preostali dio Hrvatske).

ljeto2014temp

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE U LJETO 2014. GODINE
Analiza ljetnih količina oborine izraženih u % ljetnih vrijednosti (1961.-1990.) pokazuje da su količine oborine u gotovo cijeloj Hrvatskoj bile više od prosjeka. Izuzetak čine Osijek i Parg gdje su ljetne količine oborine bile jednake višegodišnjem prosjeku. Količine su se kretale od 100% ljetnih količina oborine u Osijeku i Pargu do 302% spomenutog prosjeka u Zadru.

Prema raspodjeli percentila oborinske prilike u Hrvatskoj za ljeto 2014. godine svrstane su u sljedeće kategorije: normalno (šire područje Pazina i Parga te dio istočne Hrvatske), kišno (dio sjeverne i središnje Hrvatske te dio sjevernog i srednjeg Jadrana), ekstremno kišno (dio sjevernog i srednjeg Jadrana) i vrlo kišno (preostali dio Hrvatske).

ljeto2014oborina

Izvor: DHMZ

Sličan sadržaj