DHMZ: Ocjena mjeseca travnja 2015. godine

ODSTUPANJE SREDNJE TEMPERATURE ZRAKA ZA TRAVANJ 2015.

Analiza temperaturnih anomalija za travanj 2015. godine pokazuje da su gotovo u cijeloj Hrvatskoj srednje mjesečne temperature zraka bile iznad višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.). Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od -0.2°C (Komiža) do 1.7°C (Parg).
Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za travanj 2015. godine opisane su sljedećim kategorijama: toplo (sjeverozapadna i dio središnje Hrvatske te dio sjevernog Jadrana) i normalno (preostali dio Hrvatske).

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA TRAVANJ 2015.

Analiza količina oborine za travanj 2015. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.) pokazuje da su količine oborine na svim analiziranim postajama bile ispod višegodišnjeg prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za travanj 2015. godine nalaze u rasponu od 24% višegodišnjeg prosjeka u Osijeku (12.9 mm) do 95% tog prosjeka na postaji Split-Marjan (62.1 mm).
Oborinske prilike u Hrvatskoj za travanj 2015. godine opisane su sljedećim kategorijama: normalno (šire područje Siska te dio srednjeg i južnog Jadrana), sušno (dio središnje Hrvatske te dio srednjeg i južnog Jadrana), ekstremno sušno (šire područje Gospića i Parga te dio sjevernog Jadrana) i vrlo sušno (preostali dio Hrvatske).

Izvor: DHMZ

Sličan sadržaj