DHMZ: Ocjena prosinca 2018. | Rijeka topla i normalno kišna

DHMZ, ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA PROSINAC 2018.

Srednja mjesečna temperatura zraka u Hrvatskoj za prosinac 2018. godine bila je viša od prosjeka (1961. – 1990.) dok je u Hvaru bila jednaka prosjeku. Anomalije srednje mjesečne temperature zraka nalaze su u rasponu od 0,0 °C (Hvar) do 2,2 °C (Zagreb-Grič).


Apsolutna minimalna temperatura zraka za prosinac 2018. godine bila je većinom viša od odgovarajućeg prosjeka (1961. – 1990.), a odstupanja su bila u rasponu od -0,5 °C (Osijek) do 7,0 °C (Varaždin). Usporedba s raspoloživim nizom analiziranih postaja pokazuje da u prosincu 2018. godine nije bilo rekordnih vrijednosti apsolutne minimalne temperature zraka.

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za prosinac 2018. godine opisane su sljedećim kategorijama: toplo (dio sjeverne, sjeverozapadne i središnje Hrvatske te dio sjevernog Jadrana) i normalno (preostali dio Hrvatske).

DHMZ, ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA PROSINAC 2018.

Analiza količina oborine za prosinac 2018. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961. – 1990.) pokazuje da su količine oborine u Hrvatskoj bile većinom ispod prosjeka izuzevši Šibenik, Hvar, Komižu i Lastovo. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za prosinac 2018. godine nalaze u rasponu od 17 % višegodišnjeg prosjeka u Varaždinu (9,7 mm) do 114 % tog prosjeka u Komiži ( 115,9 mm).


Oborinske prilike u Hrvatskoj za prosinac 2018. godine opisane su sljedećim kategorijama: vrlo sušno (šire područje Varaždina, Zagreba i Bjelovara), sušno (dio središnje Hrvatske i dio sjevernog Jadrana) i normalno (preostali dio Hrvatske).

Sličan sadržaj