DHMZ ocjena siječnja 2019. | U Rijeci sušan siječanj

ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA SIJEČANJ 2019. / DHMZ

Siječanj 2019. na podjednakom broju postaja bio topliji odnosno hladniji od prosjeka (1961. – 1990.) dok je postaja Parg imala srednju mjesečnu temperaturu zraka jednaku višegodišnjem prosjeku. Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od -2,0 °C (Zavižan) do 2,2 °C (Bjelovar i Varaždin).


Apsolutna maksimalna temperatura zraka u siječnju 2019. godine bila je na podjednakom broju postaja bila viša odnosno niža od odgovarajućeg prosjeka (1961. – 1990.), a odstupanja su se nalazila u rasponu od -3,4 °C (Zavižan) do 2,9 °C (Osijek). Usporedba s raspoloživim nizom analiziranih postaja pokazuje da u siječnju 2019. godine nije bilo rekordnih vrijednosti apsolutne maksimalne temperature zraka.

Apsolutna minimalna temperatura zraka za siječanj 2019. godine bila je viša od odgovarajućeg prosjeka (1961. – 1990.) na većini analiziranih postaja, a odstupanja su bila u rasponu od -1,2 °C (Dubrovnik) do 6,6 °C (Bjelovar). Usporedba s raspoloživim nizom analiziranih postaja pokazuje da u siječnju 2019. godine nije bilo rekordnih vrijednosti apsolutne minimalne temperature zraka.

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za siječanj 2019. godine opisane su sljedećim kategorijama: toplo (dio sjeverne i središnje Hrvatske te šire područje Slavonskog Broda), hladno (šire područje Zavižana i dio srednjeg Jadrana i zaleđa) i normalno (preostali dio Hrvatske).

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA SIJEČANJ 2019. / DHMZ

Analiza količina oborine za siječanj 2019. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961. – 1990.) pokazuje da su količine oborine bile većinom ispod višegodišnjeg prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za siječanj 2019. godine nalaze u rasponu od 33% višegodišnjeg prosjeka u Pazinu (30,3 mm) do 149 % tog prosjeka u Kninu (130,1 mm) i na postaji Split-Marjan (123,4 mm).


Oborinske prilike u Hrvatskoj za siječanj 2019. godine opisane su dominantnom kategorijom normalno dok se dio sjevernog Jadrana nalazi u kategoriji sušno. U kategoriji kišno nalazi se šire područje Knina i Splita.
Broj dana sa snježnim pokrivačem ≥ 1 cm u siječnju 2019. godine kretao se od 1 (Pazin) do 28 (Puntijarka i Zavižan). Maksimalna visina snježnog pokrivača izmjerena je na Zavižanu (91 cm), a zatim slijede Gospić (48 cm), Puntijarka (35 cm), Ogulin (27 cm), itd.

Sličan sadržaj