DHMZ: Ocjena za mjesec listopad 2015. godine

ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA LISTOPAD 2015.

Analiza temperaturnih anomalija za listopad 2015. godine pokazuje da su srednje mjesečne temperature zraka na većini analiziranih postaja bile iznad višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.) dok je na nekoliko postaja (Osijek, Sisak, Mali Lošinj i Parg) srednja mjesečna temperatura zraka bila jednaka spomenutom prosjeku. Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od -0,9 °C (Daruvar) do 0,9 °C (Dubrovnik).

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za listopad 2015. godine opisane su dominantnom kategorijom normalno dok je šire područje Dubrovnika svrstano u kategoriju toplo.
10_2015temp

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA LISTOPAD 2015.

Analiza količina oborine za listopad 2015. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.) pokazuje da su količine oborine na svim analiziranim postajama bile iznad prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za listopad 2015. godine nalaze u rasponu od 143% višegodišnjeg prosjeka u Pargu (279,8 mm) do 413% tog prosjeka u šibeniku (371,1 mm).

Oborinske prilike u Hrvatskoj za listopad 2015. godine opisane su sljedećim kategorijama: ekstremno kišno (dio istočne Hrvatske i šire područje šibenika), kišno (dio sjevernog i južnog Jadrana i zaleđa) i vrlo kišno (preostali dio Hrvatske).
10_2015oborina

Sličan sadržaj