DHMZ: Ocjena za mjesec veljaču 2015. godine

ODSTUPANJE SREDNJE TEMPERATURE ZRAKA ZA VELJAČU 2015.
Analiza temperaturnih anomalija za veljaču 2015. godine pokazuje da su u Hrvatskoj srednje mjesečne temperature zraka bile većinom iznad višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.) dok je u Sisku bila jednaka spomenutom prosjeku. Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od -0.5 °C (Ogulin i Zavižan) do 1.0 °C (Osijek).
Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za veljaču 2015. godine opisane su dominantnom kategorijom normalno (cijela Hrvatska).

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA VELJAČU 2015.
Analiza količina oborine za veljaču 2015. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.) pokazuje da su količine oborine na većini analiziranih postaja bile iznad višegodišnjeg prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za veljaču 2015. godine nalaze u rasponu od 37% višegodišnjeg prosjeka u Rijeci (43.7 mm) do 300% tog prosjeka u Hvaru (192.8 mm).
Oborinske prilike u Hrvatskoj za veljaču 2015. godine opisane su sljedećim kategorijama: sušno (šire područje Pazina i Rijeke), normalno (šire područje Dubrovnika, Knina te dio sjevernog Jadrana), vrlo kišno (dio srednjeg i južnog Jadrana te šire područje Siska i Varaždina), ekstremno kišno (Hvar) i kišno (preostali dio Hrvatske).

Izvor: DHMZ