DHMZ: Svibanj je ocijenjen kao ekstremno topal u gotovo cijeloj Hrvatskoj | Oborine nejednako raspoređene

Pozitivne temperaturne anomalije za svibanj 2018. pokazuju da je na svim analiziranim postajama srednja mjesečna temperatura zraka bila iznad višegodišnjeg prosjeka (1961. – 1990.). Anomalije srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od 1,9 °C (Knin) do 4,2 °C (Bjelovar i Senj).

Odstupanja apsolutne maksimalne temperature zraka za svibanj 2018. bila su viša od odgovarajućeg prosjeka (1961. – 1990.), a nalazila su se u rasponu od 0,5 °C (Osijek) do 4,7 °C (Lastovo). Usporedba s raspoloživim nizom analiziranih postaja pokazuje da u svibnju 2018. godine nije bilo rekordnih vrijednosti apsolutne maksimalne temperature zraka.

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za svibanj 2018. godine opisane su dominantnom kategorijom ekstremno toplo (gotovo cijela Hrvatska) dok se Zavižan te šire područje Gospića, Knina i Daruvara nalazi u kategoriji vrlo toplo.

 

Analiza količina oborine za svibanj 2018. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961. – 1990.) pokazuje da su količine oborine bile na podjednakom broju postaja ispod odnosno iznad višegodišnjeg prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za svibanj 2018. godine nalaze u rasponu od 42 % višegodišnjeg prosjeka u Bjelovaru (32,5 mm) do 244 % tog prosjeka u Kninu (218,0 mm). Postaja Knin imala je rekordnu mjesečnu količinu oborine tj. mjesečna količina oborine za svibanj 2018. (218,0 mm) nadmašila je naveću mjesečnu količinu oborine u raspoloživom nizu dotične postaje (194,0 mm, svibanj 1978.)

Oborinske prilike u Hrvatskoj za svibanj 2018. godine opisane su sljedećim kategorijama: sušno (šire područje Bjelovara, Osijeka i Ogulina), kišno (dio sjevernog i srednjeg Jadrana te šire područje Siska i Slavonskog Broda), vrlo kišno (dio sjevernog i srednjeg Jadrana), ekstremno kišno (šire područje Knina) i normalno (preostali dio Hrvatske).

Fotografije i tekst: DHMZ

Sličan sadržaj