Na snagu stupio novi Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti

Narodne novine

DHMZ, 16. 7. 2019. – Nakon 40 godina Republika Hrvatska je dobila novi Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. lipnja 2019. Zakon je objavljen u Narodnim novinama broj 66 i stupa na snagu 18. srpnja 2019. Danom stupanja na snagu novog zakona prestaje važiti Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj (NN 14/78, 54/88, 47/89, 26/93 i 29/94).

Novim Zakonom se uređuju sljedeća osnovna pitanja:

 • pružanje pouzdane i pravovremene informacije;
 • pružanje informacija za potrebe temeljnih interesa države (obrana i zaštita i spašavanje) te osiguranje sigurnosti kopnenog i pomorskog prometa;
 • pružanje informacija za potrebe upravljanja (na razini politika) na širim područjima upravnog djelovanja (poljoprivreda i šumarstvo, promet, urbanizam, građevinarstvo, zaštita od poplava, opskrba energijom, elektroničke komunikacije, zdravstvo, osiguranje kulturnog nasljeđa, druge gospodarske i negospodarske djelatnosti), za potrebe politika zaštite okoliša i upravljanja morem i vodama te za potrebe konkretnog odlučivanja pri upravnim poslovima zaštite okoliša i upravljanja morem i vodama;
 • jasna svrha rada izvođača meteorološke i hidrološke djelatnosti;
 • jasna raspodjela dužnosti, zadataka i područja odgovornosti izvođača djelatnosti, što predstavlja također čvrsti temelj za osiguranje sredstava za ispunjavanje tih zadataka;
 • nedvojbena uloga izvođača kao službeno središte za upozorenja na vremenske i atmosferske pojave te događanja na moru i vodama – sa ciljem sprečavanja zbunjenosti i nejasnoće u javnosti;
 • zakonsko osiguranje rada državne mreže meteoroloških i hidroloških postaja;
 • neposredna međunarodna komunikacija;
 • namjena prihoda od aktivnosti isključivo u razvoj i poboljšanje njenog djelovanja.

Donošenjem ovog zakona ostvarila se prilagodba suvremenom zakonodavnom okruženju uključujući:

 • neprekidno održavanje jedinstvenog državnog sustava motrenja stanja atmosfere i hidrosfere od interesa za Republiku Hrvatsku te drugih dodatnih motrenja;
 • uspostavu jedinstvenog sustava upozorenja na vremenske i hidrološke nepogode tzv. jedinstveni službeni glas, osim u dijelu koji se odnosi na provedbu mjera obrane od poplava;
 • reguliranje i obavljanje međunarodnih obveza iz područja meteorološke, hidrološke i njima srodne djelatnosti;
 • reguliranje nadležnosti DHMZ-a kao izvršitelja državne meteorološke i hidrološke djelatnosti,
 • reguliranje načina financiranja meteorološke i hidrološke djelatnosti na razini Republike Hrvatske te politike dostupa meteoroloških i hidroloških podataka;
 • jačanje uloge meteorologije i hidrologije u smanjenju šteta od elementarnih nepogoda, zaštite okoliša i zdravlja, sigurnosti prometa, proizvodnje energije i hrane te planiranja djelatnosti;
 • podrška prilagodbi klimatskim promjenama.

Sličan sadržaj