SAD: U NACIONALNOM PARKU EVERGLADES NA FLORIDI, NASUKALI SE KITOVI


Ne zna se kako, ali u američkom Nacionalnom parku Everglades na Floridi, preko 50 kitova je u životnoj opasnosti, jer im zbog preplitke vode, prijeti nasukavanje.
Znanstvenici vode bitku s vremenom i pokušavaju sve ne bi li neseretne životinje nekako odvukli prema dubljoj vodi te ih tako spasili.
Do sada ih je uginulo najmanje 10, a vrijeme neumitno teče. Nalaze se u dubini vode od samo jednog metra, a ova vrsta, crni orebreni kit, živi u velikim dubinama i daleko je od svog prirodnog staništa.