SARDINIJU NIJE POGODIO CIKLON NEGO CIKLONA!


Vijest početka ovog tjedna svakako je razoran utjecaj Sredozemne ciklone koja je potopila Sardiniju, gdje je lokalno palo i preko 470 mm kiše te poginulo najmanje 18 ljudi. No, ono što upada u oči nije samo taj aspekt vijesti, već i činjenica da su skoro svi hrvatski nemeteorološki portali u svojim vijestima pisali o ciklonu, a ne o cikloni.

Ponovimo gradivo. Ciklona je područje sniženog atmosferskog tlaka u odnosu na okolinu. Označava se slovom N (ili C). Zrak u tom polju struji od rubova prema središtu, zbog koncentracije počinje se izdizati i hladiti, te nastaju uvjeti za nastanak oborina. Ciklona donosi promjenjivo vrijeme i oborine. U cikloni je tlak zraka obično niži od 1013 hPa. Zrak se u ciklonama kreće u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu (za sjevernu Zemljinu polutku). Fizikalno, ciklona nastaje djelovanjem Coriolisove sile na zračne mase.

Ciklon ili tropski ciklon je intenzivni poremećaj u atmosferi s izraženim spiralnim strujanjem zraka. Spada u najintenzivnije prirodne nepogode na Zemlji. Javlja se u tropskim područjima, ali se može javiti i u višim geografskim širinama. Ne javlja se u pojasu između 50 stupnjeva južne do 50 stupnjeva sjeverne geografske širine.
Nastaju daleko od kontinenata na udaljenosti najmanje 250 morskih milja, iznad toplih dijelova oceana, gdje je minimalna temperatura vode 26,5°C.

Sardiniju dakle nije pogodio ciklon već intenzivna ciklona koja je jačala u zapadnom Sredozemlju, a kako nije bilo prirodnih prepreka na Sardiniji je dovela do potpunog kolapsa.

Moguće je da se u Sredozemlju formira tzv. “medicane” ili mediteranski uragan, ali to se zbog male površine Sredozemlja i nepovoljnih uvjeta za razvoj događa iznimno rijetko.

Sličan sadržaj