SRPANJ 2013. U PGŽ: MJESEC HLADNOG MORA / U KOLOVOZ PUNOM (LJETNOM) PAROM

Srpanj je na izmaku, ali prije nego se posvetimo vremenu, ono što je svakako ga obilježilo je niska temperatura mora veći dio mjeseca. Fronta početkom 2. dekade donijela je osvježenje, a bura je rashladila more, koje se teškom mukom zagrijavalo. Ova zadnja fronta također ga je ponovno rashladila, ali ne u tolikoj mjeri kao prva.

Srpanj je uglavnom bio iznadprosječno topao mjesec, sa povremenim periodima unutar prosjeka. Oborinski je bio uglavnom sušan, izuzev riječkog područja gdje će biti u granici normale, a sve zahvaljujući prolasku hladne fronte u 2. dekadi mjeseca kada je u samo nekoliko sati u Rijeci palo preko 50 mm kiše.
Nakon te fronte znatnije je osvježilo i na kopnu i u moru, a ni vrijeme se nije odmah stabiliziralo.
Tek u 3. dekadi osjetili smo pravo srpanjsko ljeto, s temperaturama oko 35°C, a posljednja fronta donijela je nešto kiše županiji i manje osvježenje, a more se opet pomalo ohladilo.

Kolovoz u koji ulazimo, bar u prvoj će dekadi biti pravi ljetni, a za dalje ćemo vidjeti.

Foto: Zdenka Jagić

Sličan sadržaj