Što su to polarni stratosferski oblaci?

Prije čitanja ovog teksta, obratite pažnju na završetak prošlog, kako bi razumjeli nastavak.

… Pri toj temperaturi stvaraju se posebni oblaci, polarni stratosferski oblaci Polar Stratospheric Clouds (PSCs). Nisu isti kao oblaci koje vidimo na nebu i koji se sastoje od vodenih kapljica. PSCs nastaju kao dušični kiseli trihidrati (NAT) – prvi tip (na slici obilježeno područje sa ljubičastom bojom za temperature manje od ganičnih za pojavu NAT). Kada temperatura postane još hladnija mogu nastati velike kapi leda (pri temperaturi -96°C) – drugi tip PSCs (zelena boja na slici, ali tih regija nema na području PV). Unutrašnjost PV je poput kemijskog reaktora. Unutar vorteksa se nalaze i akumulirani plinovi-različita jedinjenja klora i dušika: HCl, HClO, ClONO2. Zemljopisni i visinski položaj PSC-a u obje polarne regije nije bio poznat u potpunosti dok PSC nisu primijetili satelitski instrumenti krajem 1970-ih.

slika

Mogu se pratiti i na manjim visinama:

slika

Kada se vide PSCs?

Većinom su vidljivi dva sata nakon zalaska sunca ili prije zore, jer na tim visinama još uvijek ima sunčeve svjetlosti. Oni se formiraju na visinama oko 15-25 km, znatno iznad troposferskih oblaka. Viđaju se zimi na velikim geografskim širinama poput Skandinavije, Islanda, Aljaske i sjeverne Kanade, nekada i na jugu Engleske.

PSC iznad Švedske:

slika
slika

Video:
https://twitter.com/i/status/1212013199698071552

Zna se da polarni stratosferski oblaci ubrzavaju osiromašenje ozona, ali još do kraja nije poznat način. Na sljedećoj slici se vidi manjak ozona na lokacijama gdje su viđeni PSC-ovi:

slika

Ljubičasta i plava boja su tamo gdje je najmanje ozona, a žuta i crvena su tamo gdje ima više ozona.
Sličan sadržaj