Viđenje zime našeg urednika Hrvoja!

Stratosfera se hladi dok je atmosfera loša, stvara se blok na Atlantiku koji bi mogao zaživjeti u 1358. satu, ciklone se vrte i tu nema problema zima stiže sigurno, vidim ulaz hladnoće kroz bečka vrata i prelijevanje hladnog zraka autoputom izravno s Grenlanda, u to uopće nema sumnje, zima stiže, ako ne u 2. dekadi, onda u 3. ali ako neće onda bi mogla u veljači ali ni tad nije kasno jer bi mogla u ožujku, pa ni travanj ne može zagarantirati da zima neće udariti. Sve će se to…

Više