Zabilježeno drastično povećanje ledenog pokrova na području Velikih jezera

Velika jezera koja se nalaze na granici SAD-a i Kanade zabilježila su drastično povećanje leda. Izvor: Canadian Ice Service Gledajući gornji grafikon, koji pokazuje tjedni postotak ledenog pokrova za sezonu 2013-2014., može se vidjeti da je ovaj tjedan prošle godine ledeni pokrov (plavi stupci) bio iznad granice (zelena linija), i iznad 20% pokrivenosti. Grafikon pokazuje da je ledeni pokrov bio u drastičnom povećanju u tjednu od 11 do 18. prosinca, 2013. godine. Izvor: Canadian Ice Service Ovaj grafikom prikazuje tjedni ledeni pokrov za ovu sezonu. Trenutna pokrivenost ledom je 27%,…

Više