Ledeni potresi zabilježeni u dijelovima Kanade i SAD-a

Velika hladnoća od 05. do 08. siječnja, uzrokovana prodorom izrazite hladnoće u dijelove SAD-a i Kanade doslovno je zaledila sve pred sobom, a smrznula se i sama zemlja. Ledeni potresi nisu pravi potresi, već se javljaju pri vrlo niskim temperaturama zraka. Voda u tlu se zaledi i led se počne širiti, što stvara sve jači pritisak u tlu. Konačno, led puca što biva praćeno snažnim zvukom sličnim pravom potresu u samom epicentru, a može se zabilježiti slabo i vrlo ograničeno podrhtavanje tla. Zabilježeni su u kanadskom Ontariju te saveznim američkim…

Više