Nacionalni parkovi bi mogli imati posljedice zbog klimatskih promjena

Nova studija pokazuje kako klimatske promjene bitno utječu na stanje nacionalnih parkova diljem SAD-a. Studija pokazuje razne podatke poput porasta temperature, rasprostranjenost suše i podizanje razine mora. Direktor Nacionalnog parka Jonathan. B izjavio je kako Nacionalni parkovi mogu biti kao mjesta gdje će se proučavati ekosustav te pohranjivanje dokumenata o tome. Studija pokazuje kako je velika većina parkova doživjela porast temperature zraka, a tek mali dio izuzetno niske temperature zraka. Rast temperaturi najčešće se dogodio tokom noći. Glavna briga za parkove je suša koja bitno utječe na biljni i životinjski…

Više