2014. najtoplija zabilježena godina na svjetskoj razini

NASA i NOAA izvjestili su da je 2014. godina najtoplija na svjetskoj razini od 1880. godine. 2014. godina je i 38. uzastopna godina da su globalne temperature bile iznad prosjeka. Staklenički plinovi su odgovorni za većinu trendova. Temperature su 0.9 °C iznad predindustrijske temperature prosjeka. Trendovi stakleničkih plinova su i dalje u porastu, pa se mogu očekivati i novi rekordi u godinama koje dolaze. Utjecaj povećanja temperature su viđeni u većem broju toplinskih valova, podizanju razine mora i povećanju intenziteta oborina. Globlano prosječne temperature oceana su premašile rekord, a prosječne…

Više