Vidimo se na 30 metara dubine

S cuttling ili namjerno potapanje brodova nova je turistička nada Primorsko-goranske županije. Naime, Zavod za prostorno planiranje PGŽ-a izradio je i početkom prošlog tjedna predstavio stručnu podlogu za raspravu o mogućnostima namjernog potapanja brodova u sportsko-rekreacijske svrhe s ciljem posebne turističke ponude, te produljenja turističke sezone na Kvarneru. Rekli bi neki u pravi čas – osobito ako se uzme u obzir činjenica da dvadesetak godina Primorsko-goranska županija, a naročito njeno središte odnosno grad Rijeka stagnira u gospodarskom, a posljedično i sveukupnom razvoju. Budući da su industrijske hale prazne, a iz…

Više