Otkrivamo što je dovelo do katastrofalnih poplava

Kada se dogodi katastrofa poput poplave u Slavoniji, svi bi tražili Pedra koji mora visjeti. No do najveće poplave u Hrvatskoj doveo je niz faktora. Činjenica je da zbog globalnog zatopljenja vremenske prilike postaju sve ekstremnije, a dosadašnja stogodišnja praksa obrane od poplava, čini se, bila je potpuno pogrešna. Rijeka Sava zajedno s pritokama ima 1.800 kilometara nasipa. Za razliku od poplava gdje se prstom upire u Hrvatske vode, jer je rijeka naplavila područja na kojima nasipa nema, u Slavoniji je došlo do katastrofe zbog pucanja nasipa u Rajevom selu…

Više