Hrvatska konačno dobiva učinkovitiju zaštitu od poplava

Šteta od poplava koje su ove godine zadesile Hrvatsku mjeri se milijardama kuna. Dok klimatolozi upozoravaju da će ekstremnih vremenskih prilika, pa i poplava, biti sve više, Hrvatska se skromnim koracima priprema za takav klimatski scenarij. Zbog činjenice da se Hrvatska nalazi u Dunavskom slivu i pod jakim je utjecajem rijeka Save i Drave, procjenjuje se da je oko 15 posto teritorija Hrvatske sklono poplavama. Vodeni su valovi nekad prijetili poplavama jednom u pet ili više godina, a ove godine čak triput. Zbog te činjenice, kao i zbog visoke cijene…

Više