Temperaturno normalan ožujak | Kiše u ožujku nije manjkalo

Na većini analiziranih postaja srednja mjesečna temperatura zraka za ožujak 2018. godine bila je niža od višegodišnjeg prosjeka (1961. – 1990.) dok je u Malom Lošinju bila jednaka prosjeku. Temperaturne anomalije nalazile su se u rasponu od -1,7 °C (Daruvar) do 0,5 °C (Lastovo).

Apsolutna minimalna temperatura zraka za ožujak 2018. bila je na niža od odgovarajućeg prosjeka (1961. – 1990.) izuzevši Pazin, a nalazila se u rasponu od -14,4 °C (Varaždin) do 2,2 °C (Pazin). Usporedba s raspoloživim nizom analiziranih postaja pokazuje da je 1. ožujka 2018. godine u Daruvaru i Slavonskom Brodu zabilježena rekordna vrijednost apsolutne minimalne temperature zraka.

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za ožujak 2018. godine opisane su dominantnom kategorijom normalno dok je šire područje Daruvara svrstano u kategoriju hladno.

Analiza količina oborine za ožujak 2018. koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961. – 1990.) pokazuje da su količine oborine bile iznad višegodišnjeg prosjeka izuzevši postaju Karlovac. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za ožujak 2018. godine nalaze u rasponu od 86% višegodišnjeg prosjeka u Karlovcu (72,8 mm) do 238% tog prosjeka u Zadru (176,9 mm).

Oborinske prilike u Hrvatskoj za ožujak 2018. godine opisane su sljedećim kategorijama: ekstremno kišno (šire područje Bjelovara i Gospića), vrlo kišno (šire područje Dubrovnika, Knina, dio sjevernog i srednjeg Jadrana, šire područje Varaždina i Siska te dio istočne Hrvatske), kišno(dio sjevernog, srednjeg i južnog Jadrana i zaleđa, šire područje Zagreba te dio istočne Hrvatske) i normalno (preostali dio Hrvatske).

Broj dana sa snijegom ≥ 1 cm za ožujak 2018. godine bio je u rasponu od 1 dan (Knin i Senj) do 31 dan (Zavižan). Najveća vrijednost visine snježnog pokrivača u ožujku 2018. iznosila je 258 cm i izmjerena je na glavnoj meteorološkoj postaji Zavižan.

Fotografije/tablice, izvor podataka za tekst: DHMZ

Sličan sadržaj