Toplo i vrlo toplo u studenom | Kišno je bilo na riječkom području

ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA STUDENI 2018.

Na svim analiziranim postajama srednja mjesečna temperatura zraka za studeni 2018. godine bila je iznad višegodišnjeg prosjeka 1961. – 1990. Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od 1,3 °C (Daruvar) do 2,6 °C (Pazin).


Odstupanja apsolutne maksimalne temperature zraka za studeni 2018. godine bila su viša od odgovarajućeg prosjeka (1961. – 1990.), a nalazila su se u rasponu od 0,1 °C (Ogulin) do 5,7 °C (Rijeka). Usporedba s raspoloživim nizom analiziranih postaja pokazuje da u studenom 2018. godine nije bilo rekordnih vrijednosti apsolutne maksimalne temperature zraka. 

Odstupanja apsolutne minimalne temperature zraka u studenom 2018. godine bila su na većem broju analiziranih postaja viša od odgovarajućeg prosjeka (1961. – 1990.), a odstupanja su se nalazila u rasponu od -3,4 °C (Daruvar) do 6,4 °C (Gospić). Usporedba s raspoloživim nizom analiziranih postaja pokazuje da je u studenom 2018. nije bilo rekordnih vrijednosti apsolutne minimalne temperature zraka. 

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za studeni 2018. godine opisane su sljedećim kategorijama: normalno (šire područje Daruvara), vrlo toplo (južni Jadran te dio sjevernog i srednjeg Jadrana) i toplo (preostali dio Hrvatske).

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA STUDENI 2018.

Analiza količina oborine za studeni 2018. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961. – 1990.) pokazuje da su količine oborine bile većinom ispod prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za studeni 2018. godine nalaze u rasponu od 34 % višegodišnjeg prosjeka u Daruvaru (28,1 mm) do 190 % višegodišnjeg prosjeka u Lastovu (147,2 mm).


Oborinske prilike u Hrvatskoj za studeni 2018. godine opisane su sljedećim kategorijama: vrlo sušno (šire područje Daruvara), sušno (istočna Hrvatska), kišno (šire područje Rijeke, Knina i dio južnog Jadrana) i normalno (preostali dio Hrvatske). (DHMZ) 

Sličan sadržaj