Tropski ciklon Guito u Mozambičkom kanalu

si201415_sat
U zadnjem pisanju o tropskoj aktivnosti, spomenuli smo tropski ciklon 15 koji se tada kretao Mozambičkim kanalom u smjeru juga i bio slaba tropska oluja. Na kraju teksta naglasili smo da su promjene moguće, jer tropski sustavi u sebi imaju veliku energiju.

Upravo to se i dogodilo. Gotovo bez ikakve naznake sustav je ojačao na 1. kategoriju sa stalnom brzinom vjetra od 120 km/h. Po pitanju kretanja i prognoze putanje nije se ništa promijenilo. Zadržao je kretanje u smjeru juga, ali se do kraja tjedna vidi okretanje smjera kretanja ka jugoistoku uz slabljenje.

Današnje prognoze ne vide mogćnost jačeg ugrožavanja bilo kakvg kopna.

Naslovna: Satelitska snimka ciklona Guito; wunderground.com

Sličan sadržaj