U izradi modeli preciznije hidrološke prognoze u Hrvatskoj

U-izradi-modeli-preciznije-hidroloske-prognoze-u-Hrvatskoj_ca_large
Modeli hidrološke prognoze Sektora za hidrologiju, koje od lani razvijaju Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) i Hrvatske vode, dali su za ovih posljednjih obilnih kiša mnogo preciznije prognoze za slijev Kupe i za Savu do Siska nego prijašnjih godina, no njihova predviđanja, zbog provjere preciznosti, javnosti neće biti dostupna do kraja godine, doznaje Hina od načelnika tog sektora hidrologa DHMZ-a Borivoja Tereka.

U prvoj fazi izrade prognostički su modeli samo za Kupu i Savu do Siska, a u taj su razvoj uložena dva milijuna kuna, zajedno s nabavom softvera koji će služiti i za druge modele diljem Hrvatske. Po riječima Borivoja Tereka, taj prvi model “već daje ohrabrujuće dobre prognoze, precizniju informaciju o količinama protoka vode na vodotocima, o mogućim trendovima i porastima vodostaja i/ili trajanju vodostaja na Kupi i Savi do Siska, ali on još nije operativan”.

Pokaže li se operativnim, od siječnja sljedeće godine prave hidrološke prognoze mogle bi biti dostupne svima koji se na tom području bave unutarnjom plovidbom, hidroenergetikom, ribarenjem, poljoprivredom i turizmom, ali i svim stanovnicima koji moraju donositi odluke u vezi s poplavama ili sušom, dodao je Terek.

Stanovnici na širemu karlovačkom i sisačkom području moći će od 2016. pet do šest dana unaprijed ‘vidjeti’ hidrološko stanje, a posebno precizno dva do tri dana unaprijed. U sljedećih pet godina trebali bi se razviti svi hidrološki modeli, najprije tri za područja Save nizvodno od Siska, a zatim i za Muru, Dravu, Istru i Dalmaciju, tj. za cijelu Hrvatsku.

To znači, istaknuo je Terek, da će za nekoliko godina svi u Hrvatskoj koji žive ili rade na vodi i uz vodu imati kvalitetne hidrološke prognoze kao što sada imaju meteorološke prognoze.

Razvoj hidrološkoga prognostičkog modela dugotrajan je posao jer kao ulazni podatci za služe samo podatci meteoroloških prognostičkih modela, nego i oni s meteoroloških, kišomjernih i hidroloških postaja.

Radimo s programskim alatima koji uspješno pripremaju i obrađuju sve podatke relevantne za hidrološku prognozu, za što imamo snažne kompjutore koji preračunavaju koliko će sporo ili naglo rasti i koliko će trajati određeni vodostaji, rekao je Terek.

Mnogo je parametara, a među najvažnijima su meteorološki matematički modeli i mjerenja koja hidrolozi preuzimaju kao gotove meteorološke modele jer je DHMZ član Svjetske meteorološke organizacije. Po njima se razvijaju hidrološki modeli te će hidrološke prognoze biti to preciznije što su preciznije meteorološke prognoze i proračuni svih drugih parametara. Uz te prognoze, objavljivat će se i drugi tip prognoza, one za moguće bujične poplave, istaknuo je Terek.

Izvor: HINA
Naslovna foto: Denis LOVROVIĆ

Sličan sadržaj