ANALIZA | Nezimski setup omogućio stvaranje ciklonskih “bombi” na Atlantiku

Često je slučaj kada su NAO i AO većih pozitivnih vrijednosti da je PV jak. Tako je i sada. Pozitivan NAO predstavlja i jaku JS (mlazna struja) preko sjevernog Atlantika.

Velika razlika tlaka između Islanda i Azora određuje formiranje snažnog kanaliziranog vjetra na svim visinama troposfere koji puše od zapada prema istoku. 
Primjer rasporeda takvih baričkih tvorevina vidi se na sljedećoj slici:

slika

Ciklonske (meteorološke) bombe

Bombogeneza je područje niskog tlaka koje brzo i eksplozivno jača te tako nastaju ciklonske (meteorološke) bombe. U ovom slučaju bomba se odnosi na eksplozivan razvoj. Većina takvih oluja nastaje preko oceana. 
Kada se zrak diže, stvara efekt vakuuma što rezultira nižim atmosferskim tlakom.
Pad tlaka kod ciklonske bombe u 24 sata iznosi preko 24 hPa (mb). Povoljni uvjeti su sudar veće razlike toplog i hladnog zraka. 

slika

Sustavi niskog tlaka ove veličine stvaraju silovite valove blizu 30 metara visine, a značajna visina valova bude veća od 15 metara.
Sljedeća karta pokazuje klimatološki minimum sa rekordnim vrijednostima tlaka:

slika

Karte polja prizemnog tlaka:

slika

Impresivno pružanje hladnog fronta (plava linija) od Floride do Velike Britanije (na slikama koje slijede možete uporediti ovu cirkulaciju zraka sa trenutnim stanjem atmosfere). 

Satelitska slika:

slika
slika

Animacija sudara vlo hladnog zraka koji je već bio spušten iz arktičkih regija prema kopnu Sjeverne Amerike, a onda se premješta prema Atlantiku uz sudar sa toplim zrakom iz suptropske regije. Preko oceana se dodatno prikupi energija u vidu dijabatskih procesa i zraka bogatog vlagom:

slika

Kretanje vlage do 13.2.

slika

Sličan sadržaj