ANALIZA | Zima i dalje zaobilazi naše krajeve

slika

Prije nego se krene sa objašnjenjem naslovne slike, kao i svakog puta, obratit će se pažnja na prošli tekst, da se vidi gdje je najava ovih vremenskih prilika bila točna, a gdje ne. 

S početka ove godine bio je niz tekstova koji su govorili o: 
jačanju Polarnog vrtloga (PV)
stvaranje stratosferskih oblaka zbog niske temperature u stratosferi
i stanju NAM-a.
Ovo je tekst je nastavak slaganja slagalice ove zime. 

Osvrt na prognozu iz prošlog teksta 

Već se tada vidjelo jačanje stratosferskog PV sredinom mjeseca, čime se posebno obratila pažnja na moguće implikacije tog događaja, a o tome će biti riječi u ovom tekstu, jer je to važan faktor za vrijeme sjeverne hemisfere. 

Prošli tekst je spomenuo scenarij izgradnje grebena iznad Aljaske i doline na zapadu Sjeverne Amerike što bi pomoglo da se jet stream trasira tako da nastaje greben na istoku Sjeverne Amerike i dolina preko Atlantika te moguće onda dizanje visokog tlaka prema VB ili Skandinaviji. 

Sljedeća animacija pokazuje sličan pokušaj i tada spomenuto slabljenje vrtloga iznad Kanade/Greenlanda, ali ta promjena je bila samo pokušaj stvaranja zimskih uvjeta na Balkanu.
Početak scenarija je bio vođen jakim grebenom iznad Aljaske, koji nije bio onakav kakav se davao na kartama sa početka mjeseca, čime se narušila prognoza neke jače zimske promjene, uz još neke učinke.
Među njma su MJO faze. Faza 6 je još ona koja bi mogla imati otisak na stanje baričkih sustava tijekom većeg dijela 3. dekade siječnja (visok tlak iznad VB i Europe, pogledajte kompozite iz prošlog teksta), zbog visoke amplitude i sporijeg kretanja. 

Ono što se sada vidi na numeričkim modelima je uglavnom stabilno vrijeme na srednjim geografkim širinama, uključujući i Europu. Smanjeni su rizici za ozbiljne/dugotrajne zimske prodore nakon jačanja PV sredinom mjeseca. 

Implikacije jačanje PV-a. T-S-T događaj

One se vide već mjesec dana. Naime, krajem prosinca je bio posljednji jači poremećaj PV-a. Ovo najbolje pokazuje grafika na naslovnoj slici.

Slika 1 – Pokazuje stanje vjetrova na 1, 10 i 30 hPa, te Heat flux na 30 hPa i Eliassen-Palm-Vector (EPV)

Od 3. dekade prosinca do sredine prosinca je trend jačanja zonalnog vjetra na 10 i 30 hPa što pokazuje da se vrtlog ponaša slično i na nižim i na višim slojevima stratosfere, što je pratilo hlađenje vrtloga na 10hPa a onda i na 30hPa. 

Heat flux i EPV nisu spominjani u dosadašnjim analizama, a zaslužuju poseban tekst, kao parametri pomoću kojih možemo odrediti da li će doći do poremećaja vrtloga. 
Ukratko, kada su vrijednosti Heat fluxa pozitivne, raste šansa za poremećaje vrtloga, a u krajnem slučaju SSW. Heat flux se u osnovi odnosi na toplinu koja se iz tropa prenosi na polove. Heat flux u smjeru pola (meridijalni tok) povezan je sa vertikalnim širenjem Rossbyjevih valova (na slici su strelice ustvari, vektori). 
Na samom dnu slike su prikazani smjerovi EP vektora. Protok EP predstavlja mjeri širenja Rossbyjevog vala sa neke visine i geografske širine, a njegova pozitivna divergencija (rasipanje vektora prema ekvatoru ili nazad u troposferu), pokazuje informaciju o srednjoj jačini protoka vrtloga. 
Valovi (wave 1 ili 2) prodiru u stratosferu (na što ukazuju vektori), šire se prema gore i imaju tendenciju da se sve više reflektiraju prema ekvatoru s povećanjem visine. Snažna konvergencija protoka EP može usporiti zonski protok i trenjem proizvesti toplinu do točke koja uzrokuje ekstremne događaje u stratosferi (apsorpcija energije nakon loma valova od strane PV-a). 
Izvor: https://users.met.fu-berlin.de/~Aktuell … www/wdiag/

Slika 2 – Zonalni vjetar na 10hPa, pokazuju i smještanje PV-a. Zbog smanjenog djelovanja Wave 1, a jačanja Wave 2 PV se orijentira u pravcu Sjeverna Amerika-Sibir. Međutim stanje u troposferi ne podržava jači Wave 2, tako da će se PV pokušati centrirati ponovo iznad pola, pomicanje osi preko Atlantika, istovremeno se jača pritisak Wave 1, što će stratosferski PV izmjestiti jednim dijelom iznad Euroazije. Zbog ovakvog djelovanja Wave 1 moguće je dalje smanjenje zonalnog vjetra, ali to ne znači da bi puno pomoglo događanjima u troposferi (o tome kasnije). 
izvor:https://www.stratobserve.com/

Slika 3 – Za poremećaj vrtloga potrebno je da su vektori EP okrenuti prema gore, bliže polu negativno divergentni, odnosno konvergentni. Posebno je važna regija 50°N u rasponu od 300hPa-10hPa (označeno plavim kvadratom). Na slici se vidi pozitivna divergencija, gdje su EP vektori u stratosferi reflektiraju prema ekvatoru – nema slabljenja vrtloga, odnosno njegovog zagrijavanja. 
izvor:https://www.stratobserve.com/

Slika 4 – Nekoliko puta spominjani NAM. Sada se vidi ono čega su se zimoljupci pribojavali, jačanje vrtloga iz troposfere (T) do velikih visina u stratosferi (S), pa onda širenje takve dinamike nazad do troposfere (T), odnosno T-S-T događaj. AO ostaje pozitivan, što znači da će na Sjevernom polu prevladavati nizak tlak sveden na razinu mora, odnosno bez širenja “organiziranog” visokog tlaka u ovim regijama. T-S-T predstavlja spajanje stratosfere i troposfere u smislu slične dinamike koja se događa u tim slojevima atmofere. 
izvor:https://www.stratobserve.com/

Sumirano, protok EP-a pokazuje da troposfera pokreće poremećaje vrtloga (naravno ne i samo ona, ne zaboravimo na B-D cirkulaicju, QBO, Sunčevu aktivnost). Ovo je važno, jer se može misliti da se PV mora oslabiti (čime?) da bi se stvorili uslovi za blokirajuće sustave na srednjim i visokim geografskim širinama. Događanja u troposferi su jako važna za “zdravlje” PV-a. 

Izgledi vremena za naredni period

U tekstu vrijednosti NAM-a kao pokazatelja stanja troposfere i stratosfere sjeverne hemisfere već je sugerirano na prognozu vremena kada dođe do profila NAM-a kakvog sada vidimo. Spomenute su zime 1992/93 i 1999/00, sa jakim PV-om tokom cijele zime. U skoroj prošlosti još je jedna slična zima a to je 2006/07, kada je PV bio jak od polovine siječnja do pred kraj veljače. Sličnosti sa navedenim godinama, zaista ima, čak su i neki parametri telekonekcije dosta slični. O tome će se vjerovatno obratiti pažnja na kraju zimske sezone.

slika

U zadnjih 20 dana PV se nalazio iznad Sjevernog pola (što je omogućilo da postane najjači ove sezone), sa malim izduženjem. S obzirom na ispod prosjeka niskih temperatura PV-a, iznad prosjeka jakog vjetra, te sve do sada navedeno, može se zaključiti stratosferski događaj jakog SPV-a. Prošle sezone je pisano o studiji:

slika

Baldwin, M. and T. J. Dunkerton (2001)

Prema ovom istraživanju 40 dana je sa prevladavajućim pozitivnim AO – plava boja na slici B (što bi značilo da bi smo veći dio veljače imali prevladavajući +AO). Događaj jakog PV se širi prema troposferi, ali sa mogućim poteškoćama u nižoj stratosferi, što pokazuje da (kao i kod SSW-a), moguće je da troposfera pokuša odreagirati tako da zaustavi prijenos dinamike na troposferski PV. Ovo je možda i najizgledniji događaj koji ako se ostvari omogućava blagi (uglavnom) blagi ostatak zime na srednjim geografskim širinama. 

MJO faza 7 će biti male amplitude, vrlo moguće malog vremenskog raspona, a ova faza je bi bila bitna za blokade na višim geografskim širinama troposferi. Ostale cirkulacije u atmosferi, također za narednih 10-15 dana nisu povoljne. U zadnjem tekstu je bilo riječi o sibirskom i aleutskom atmosferskom tlaku. Sadašnje stanje nikako nije povoljno za poremećaje PV-a. Sibirski tlak je i dalje nizak, a visok tlak na ovom području poboljšava prijenos topline u stratosferi. 

slika

Ono što možemo očekivati je dolina/nizak tlak preko središnje i sjeverne Europe, a greben/visok tlak preko Sredozemlja/južne Europe, gdje bi povremenim premještanjem visokog tlaka prema višim geografskim širinama omogućilo kratkotrajne destabilizacije vremena uz pad temperature, ali bi uglavnom prevladavalo stabilno vrijeme sa visokim temperaturama, uz sve manje mogućnosti za temperaturne inverzije. Pri ovoj pozicji PV u stratosferi, ne treba očekivati izdizanje AC prema Skandinaviji, jedino je moguće uz jačanje AC preko Greenlanda da pomogne u drugačijoj poziciji baričkih sustava preko Atlantika i zapadne Europe čime bi se otvorio put “bogatijim” zimskim prodorima, što će biti, opet otežano, zbog jakih zonalnih vjetrova. Takvu prognozu vidi GEFS za narednih 10-15 dana, a oni koje vole zimu, sigurno bi željeli da se ovo ne dogodi:

slika

Vidjet ćemo da li troposfera ima neki odgovor (na koji čak i planine Balkana čekaju mjesec dana). Uskoro bi QBO prešao na istočnu komponentu i na nižim visinama stratosfere, ali taj faktor sam ne može preokrenuti tok ovih prognoza, SST Atlantika nije povoljan, dok je nešto povoljnija situacija sa SST istočnog Pacifika nego do sada, ali je upitno za krajnje efekte s obzirom da govorimo o mjesecu veljači. Pratit će se da li ostale atmosferske cirkulacije na Zemlji mogu iznenaditi u korist zime u tijeku mjeseca veljače.

Sličan sadržaj