AZORSKA ANTICIKLONA STVORIT ĆE ATLANTSKI BLOK U PETAK, A PRODOR IZ SJEVERNOG MORA CIKLONU U SREDOZEMLJU


Trenutno nad sinoptičkom kartom Europe dominira izrazita ciklonalna aktivnost na Islandu, dok je nad Azorima stabilna anticiklona, kao i na istoku Europe (naslovna, model GFS).

Azorska će anticiklona do petka potom dalje prema sjeveru do Britanije, čineći blok. Istovremeno će ciklona iz Sjevernog mora pružiti dolinu s frontom sve do Sredozemlja, gdje se na području Genovskog zaljeva očekuje stvaranje ciklone.
Na spomen Genovske ciklone sigurno mislite “uh sad smo gotovi” ali vidjet ćete u idućim objavama koje slijede da zapravo neće biti ništa strašno, a sve zbog atipične putanje ove ciklone. U mjesto da krene put srednjeg ili sjevernog Jadrana ili makar na jug Italije, ova će ciklona potisnuta anticiklonom sa sjeveroistoka Europe krenuti put Španjolske.

Do kraja tjedna tako će se od Azora do Rusije protezati anticiklona koja će potpuno zatvoriti prolaz prodorima sa sjevera (slika ispod). Naznake promjene situacije postoje potkraj ove dekade.

Sličan sadržaj