Budućnost vremenskih i klimatskih servisa


Posljednji zaključci o rastućem utjecaju klimatskih promjena ponovno su u prvi plan donijeli potrebu za povezanim klimatskim servisima koji zajedno mogu bolje pomoći zajednici da se prilagodi vremenu i poveća svoju otpornost na vremenske događaje. Napredak i izazovi u izradi i uporabi ovakvih servisa uključuju izradu sezonskih prognoza, kao i alata za sušu i poplave, a to će biti i glavne teme na sastanku Međunarodnog odbora za klimatske servise (Intergovernmental Board on Climate Services, IBCS) koji se od 10. do 14. 11. 2014. održava u Ženevi u organizaciji Svjetske meteorološke organizacije (WMO).

Sastanak se prije svega oslanja na 5. zbirno izvješće Međuvladinog panela o klimatskim promjenama (IPCC) koje naglašava da će klimatske promjene, ukoliko uskoro ne budu stavljene pod kontrolu, još opasnije i izrazitije utjecati na ljude i ekosisteme.

“Svjedoci smo klimatskih promjena”, rekao je Michel Jarraud,glavni tajnik WMO-a. “A te promjene neće čekati da se mi na njih pripremimo, posebno ne one slabije razvijene. Na nama je da promjene i proces prilagodbe ubrzamo koliko god je potrebno. Pri tome trebamo znati kako iz znanstvenih spoznaja dobiti primjenjive i jasne informacije i korisne servise.”

Mnogi alati, kao što su kratkotrajna i dugotrajna klimatska predviđanja, scenariji budućih mogućih rizika i ranjivosti, kao i karte i ostali produkti koji ujedinjuju klimatske podatke s hidrološkim, socio-ekonomskim, zdravstvenim i drugim podacima, intenzivno se razvijaju u okviru nove inicijative, točnije Svjetskog okvira za klimatske servise (Global Framework for Climate Services, GFCS). Jedan od glavnih ciljeva GFCS-a jest stvoriti poveznicu između klimatskih servisa (kao što su meteorološke i hidrološke službe) sa zajednicama korisnika i premostiti informacijski jaz koji je postojao u prošlosti.

Sve navedeno omogućava vremenskim i klimatskim informacijama da se što efikasnije i racionalnije uklope u nadzor i kontrolu nepogoda. Tako povijesni klimatski podaci i informacije o vlažnosti tla doprinose u odlučivanju o tome koju vrstu žitarica odabrati. Isto tako sezonske prognoze omogućavaju nadležnim službama lakšu prevenciju i upravljanje poplavama, sušom i klizanjem tla, a dugoročna vremenska predviđanja važna su i za infrastrukturne projekte, urbano planiranje, konstrukciju brana i morskih zidova i mnoge druge. Socio-ekonomski razvoj i blagodati koji bi proizašli iz ulaganja u vremenske i klimatske servise su znatni – globalna korist od sistema ranog upozorenja na nepogode dosegnula bi između 4 i 6 milijardi američkih dolara godišnje, a koristi bi mogle biti i veće od očekivanja, kako iznosi studija Svjetske banke.

Izvor: DHMZ

Sličan sadržaj