DHMZ: Klimatska ocjena 2016. godine i prosinca

ODSTUPANJE SREDNJE TEMPERATURE ZRAKA U 2016. GODINI

Srednja godišnja temperatura zraka za 2016. godinu na području Hrvatske bila je iznad višegodišnjeg prosjeka (1961. – 1990.). Anomalije srednje godišnje temperature zraka nalaze se u rasponu od 0,8°C (Daruvar i Knin) do 1,9°C (Gospić).Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za 2016. godinu opisane su dominantnom kategorijom ekstremno toplo dok je šire područje Knina, Daruvara i Siska svrstano u kategoriju vrlo toplo.

 

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE U 2016. GODINI

Analiza godišnjih količina oborine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961. – 1990.) pokazuje da je u 2016. godini u Hrvatskoj na većem broju analiziranih postaja količina oborine bila viša od prosjeka. Usporedba s navedenim višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za 2016. godinu nalaze u rasponu od 70% (Komiža) do 131% (Pazin) spomenutog prosjeka.U kategoriji kišno nalazi se šire područje Siska, dio istočne Hrvatske, šire područje Gospića i Ogulina te dio sjevernog Jadrana. Dio Istre i Kvarnera svrstan u kategoriju vrlo kišno, dok se dio srednjeg i južnog Jadrana nalazi u kategoriji sušno. Preostali dio Hrvatske svrstan je u kategoriju normalno.

 

Srednje godišnje temperature zraka za opservatorij Zagreb-Grič

Za postaju Zagreb-Grič srednja godišnja temperatura zraka za 2016. godinu iznosila je 13,1°C što je svrstava na sedmo mjesto u nizu najtoplijih godina dotične postaje od početka mjerenja, tj. od 1862. godine. Očigledan je i dalje pozitivan trend srednje godišnje temperature zraka (1,04°C/100 god) za Zagreb-Grič (slika 1). Navedeno ukazuje na činjenicu da temperatura zraka u Hrvatskoj i dalje prati trend globalnog zatopljenja s izvjesnim međugodišnjim kolebanjima.

Slika 1. Srednja godišnja temperatura zraka za postaju Zagreb-Grič u razdoblju 1862.-2016. godina.

 

 

ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA PROSINAC 2016.

Srednja mjesečna temperatura zraka u Hrvatskoj za prosinac 2016. godine bila je na podjednakom broju postaja niža odnosno viša od prosjeka prosjeka (1961. – 1990.). Anomalije srednje mjesečne temperature zraka nalaze su u rasponu od -2,2°C (Daruvar) do 2,9°C (Zavižan).Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za prosinac 2016. godine opisane su sljedećim kategorijama: toplo (dio sjevernog, srednjeg i južnog Jadrana), vrlo toplo (šire područje Zavižana), hladno (dio središnje i istočne Hrvatske) i normalno (preostali dio Hrvatske).

 

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA PROSINAC 2016.

Analiza količina oborine za prosinac 2016. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961. – 1990.) pokazuje da su količine oborine u cijeloj Hrvatskoj bile ispod prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da je na 4 analizirane postaje mjesečna količina oborine iznosila 0% (0,0 mm (Dubrovnik), 0,1 mm (Knin i Split-Marjan) i 0,3 mm (Zadar)), dok je najveća količina oborine za prosinac 2016. godine iznosila 16% (8,5 mm) višegodišnjeg prosjeka za postaju Varaždin.Oborinske prilike u Hrvatskoj za prosinac 2016. godine opisane su dominantnom kategorijom ekstremno sušno dok se šire područje Varaždina, dio istočne Hrvatske te dio južnog Jadrana nalazi u kategoriju vrlo sušno.

 

Sličan sadržaj