DHMZ: Klimatska ocjena ožujka 2014.

ODSTUPANJE SREDNJE TEMPERATURE ZRAKA ZA OŽUJAK 2014.

Analiza temperaturnih anomalija za ožujak 2014. godine pokazuje da su u cijeloj Hrvatskoj srednje mjesečne temperature zraka bile iznad višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.). Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od 1.7°C (Komiža) do 4.6°C (Zagreb-Grič). Srednja mjesečna temperatura zraka za ožujak 2014. godine na Griču je iznosila 11.9°C. Radi se o rekordno toplom ožujku na Griču budući da ta vrijednost predstavlja najvišu srednju mjesečnu temperaturu zraka za mjesec ožujak u raspoloživom nizu (1862.-2013.) dotične postaje.Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za ožujak 2014. godine opisane su sljedećim kategorijama: toplo (dio središnje Hrvatske te dio srednjeg i južnog Jadrana s pripadnim zaleđem) i vrlo topo (preostali dio Hrvatske).

 

 

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA OŽUJAK 2014.

Analiza količina oborine za ožujak 2014. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.) pokazuje da su količine oborine na većini analiziranih postaja bile ispod višegodišnjeg prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za ožujak 2014. godine nalaze u rasponu od 18% višegodišnjeg prosjeka u Varaždinu (10.1 mm) do 165% tog prosjeka u Komiži (113.5 mm).Oborinske prilike u Hrvatskoj za ožujak 2014. godine opisane su sljedećim kategorijama: sušno (dio središnje Hrvatske i sjevrnog Jadrana), vrlo sušno (dio središnje Hrvatske), ekstremno sušno (šire područje Varaždina), kišno (dio južnog Jadrana) i normalno (preostali dio Hrvatske).

 

 

Sličan sadržaj