DHMZ: Klimatska ocjena proljeća i svibnja 2015.

Odstupanje srednje temperature zraka za svibanj 2015: Pozitivne temperaturne anomalije za svibanj 2015. godine pokazuju da je na svim analiziranim postajama srednja mjesečna temperatura zraka bila iznad višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.). Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od 0.9°C (Daruvar) do 2.3°C (Gospić).

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za svibanj 2015. godine opisane su kategorijama vrlo toplo (dio središnje Hrvatske te sjeverni, srednji i dio južnog Jadrana) i toplo (preostali dio Hrvatske).
5_2015temp
Odstupanje količine oborina za svibanj 2015: Analiza količina oborine za svibanj 2015. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.) pokazuje da su količine oborine na većini analiziranih postaja bile iznad višegodišnjeg prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za svibanj 2015. godine nalaze u rasponu od 39% višegodišnjeg prosjeka u Senju (39.1 mm) do 209% tog prosjeka u Sisku (171.0 mm).

Oborinske prilike u Hrvatskoj za svibanj 2015. godine opisane su sljedećim kategorijama:sušno (dio sjevernog Jadrana), kišno (dio središnje i sjeverozapadne Hrvatske te dio srednjeg i južnog Jadrana), vrlo kišno (istočna Hrvatska te dio središnje i sjeverozapadne Hrvatske) i normalno (preostali dio Hrvatske).
5_2015oborina
Odstupanje srednje temperature zraka u proljeće 2015: Srednje proljetna temperatura zraka za proljeće (ožujak, travanj, svibanj) 2015. godine je na svim analiziranim postajama bile viša od višegodišnjeg prosjeka 1961.-1990. Odstupanja srednje proljetne temperature zraka bila su u rasponu od 0.5°C (Daruvar i Komiža) do 1.8°C (Parg).

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za proljeće 2015. godine opisane su sljedećim kategorijama: normalno (dio istočne Hrvatske i dio južnog Jadrana), vrlo toplo(šire područje Gospića, dio sjeverne Hrvatske te sjeverni i dio srednjeg Jadrana) i toplo(preostali dio Hrvatske).
proljece2015temp
Odstupanje količine oborina u proljeće 2015: Prema raspodjeli percentila oborinske prilike za proljeće 2015. godine svrstane su u sljedeće kategorije: sušno (šire područje Kina i dio južnog Jadrana), vrlo sušno (dio sjevernog Jadrana i zaleđa), ekstremno sušno (dio sjevernog Jadrana), kišno (šire područje Siska i dio južnog Jadrana) i normalno (preostali dio Hrvatske).
proljece2015oborina

Izvor: DHMZ

Sličan sadržaj