DHMZ: Klimatska ocjena veljače 2014. i klimatološke zime 2013/2014

ODSTUPANJE SREDNJE TEMPERATURE ZRAKA ZA VELJAČU 2014.

Analiza temperaturnih anomalija za veljaču 2014. godine pokazuje da su u cijeloj Hrvatskoj srednje mjesečne temperature zraka bile iznad višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.). Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od 3.0°C (Zagreb-Grič) do 5.1°C (Gospić).
Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za veljaču 2014. godine opisane su sljedećim kategorijama: toplo (dio sjeverozapadne, središnje i istočne Hrvatske), vrlo toplo (dio istočne Hrvatske te dio sjevernog i srednjeg Jadrana s pripadnim zaleđem kao i dio južnog Jadrana (Lastovo)) i ekstremno toplo (preostali dio Hrvatske).

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA VELJAČU 2014.

Analiza količina oborine za veljaču 2014. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.) pokazuje da su količine oborine na svim analiziranim postajama bile iznad višegodišnjeg prosjeka izuzevši Dubrovnik gdje je količina oborine bila jednaka prosjeku. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za veljaču 2014. godine nalaze u rasponu od 100% višegodišnjeg prosjeka u Dubrovniku (116.5 mm) do 371% tog prosjeka u Senju (311.2 mm).
Oborinske prilike u Hrvatskoj za veljaču 2014. godine opisane su sljedećim kategorijama: normalno (dio istočne Hrvatske i dio južnog Jadrana), kišno (šire područje Daruvara i Knina te dio južnog Jadrana s pripadnim zaleđem), vrlo kišno (dio sjevernog i srednjeg Jadrana s pripadnim zaleđem) i ekstremno kišno (preostali dio Hrvatske).

ODSTUPANJE SREDNJE TEMPERATURE ZRAKA U ZIMI 2013/2014. GODINE

Tijekom zime 2013/2014. godine prevladavale su srednje zimske temperature zraka (prosinac, siječanj, veljača) više od višegodišnjeg prosjeka (1961-1990). Odstupanja srednje zimske temperature zraka od prosječnih vrijednosti (1961.-1990.) za zimu kretala su se u rasponu od 2.6 °C u Hvaru do 4.7 °C u Gospiću.
Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za zimu 2013/2014. godine opisane su sljedećim kategorijama: vrlo toplo (sjeverozapadna i istočna Hrvatska te dio središnje Hrvatske) i ekstremno toplo (preostali dio Hrvatske).

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE U ZIMI 2013/2014. GODINE

Analiza zimskih količina oborine izraženih u % prosječnih vrijednosti (1961.-1990.) pokazuje da su količine oborine bile većinom iznad višegodišnjeg prosjeka. Količine su se kretale od 48% zimskih količina oborine u Slavonskom Brodu do 178% u Rijeci.
Prema raspodjeli percentila oborinske prilike u Hrvatskoj za zimu 2013/2014. opisane su sljedećim kategorijama: vrlo sušno (šire područje Slavonskog Broda), kišno (dio sjevernog Jadrana s pripadnim zaleđem, dio središnje Hrvatske te šire područje Varaždina i Splita), vrlo kišno (dio sjevernog Jadrana s pripadnim zaleđem i šire područje Šibenika) i normalno (preostali dio Hrvatske).

Sličan sadržaj