DHMZ: Klimatska ocjena za jesen i studeni 2016.

ODSTUPANJE SREDNJE SEZONSKE TEMPERATURE ZRAKA U JESEN 2016. GODINE

Srednje temperature zraka na sezonskoj skali (jesen) bile su iznad višegodišnjeg prosjeka 1961 – 1990. izuzevši Zavižan. Odgovarajuće temperaturne anomalije za jesen (rujan, listopad, studeni) 2016. godine bile su u rasponu od -0,2°C (Zavižan) do 1,3°C (Bjelovar i Gospić).Prema raspodjeli percentila toplinske prilike u Hrvatskoj za jesen 2016. godine opisane su sljedećim kategorijama: normalno (istočna Hrvatska, dio središnje Hrvatske, Zavižan, dio srednjeg Jadrana i zaleđa te južni Jadran i pripadno zaleđe) i toplo (preostali dio Hrvatske).

 

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE U JESEN 2016. GODINE

Analiza količina oborine za jesen 2016. godine, izražena u % višegodišnjeg prosjeka 1961 – 1990, pokazuje da su količine oborine bile većinom iznad prosjeka. Odgovarajuće količine oborine za jesen 2016. godine bile su u rasponu od 81% u Komiži do 175% višegodišnjeg prosjeka za ovu sezonu u Rijeci.Prema raspodjeli percentila, količine oborine za jesen 2016. godine opisane su sljedećim kategorijama: vrlo kišno (dio sjevernog Jadrana), kišno (šire područje Pazina, Gospića i dio srednjeg Jadrana) i normalno (preostali dio Hrvatske).

ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA STUDENI 2016.

Na svim analiziranim postajama srednja mjesečna temperatura zraka za studeni 2016. godine bila je iznad višegodišnjeg prosjeka 1961. – 1990. na što ukazuje pozitivan predznak temperaturnih anomalija. Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od 0,2°C (Dubrovnik) do 2,2°C (Gospić).Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za studeni 2016. godine opisane su sljedećim kategorijama: toplo (dio Istre, šire područje Gospića te dio središnje i sjeverne Hrvatske) i normalno (preostali dio Hrvatske).

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA STUDENI 2016.

Analiza količina oborine za studeni 2016. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961. – 1990.) pokazuje da su količine oborine bile većinom iznad prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da je najveća količina oborine za studeni 2016. godine iznosila 278% višegodišnjeg prosjeka u Rijeci (486 mm).Oborinske prilike u Hrvatskoj za studeni 2016. godine opisane su sljedećim kategorijama: ekstremno kišno (šire područje Rijeke), vrlo kišno (šire područje Parga te dio sjevernog Jadrana), kišno (dio sjevernog i srednjeg Jadrana i šire područje Gospića) i normalno (preostali dio Hrvatske).

Sličan sadržaj