DHMZ: Klimatska ocjena za mjesec lipanj 2014.

ODSTUPANJE SREDNJE TEMPERATURE ZRAKA ZA LIPANJ 2014.

Analiza temperaturnih anomalija za lipanj 2014. godine pokazuje da su na svim analiziranim postajama srednje mjesečne temperature zraka bile iznad višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.). Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od 0.7°C (Daruvar) do 2.3°C (Rijeka).
Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za lipanj 2014. godine opisane su sljedećim kategorijama: normalno (šire područje Daruvara), toplo (dio južnog Jadrana, te dio sjeverne, središnje i istočne Hrvatske), ekstremno toplo (dio sjevernog Jadrana) i vrlo toplo (preostali dio Hrvatske).

ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA LIPANJ 2014.

Analiza količina oborine za lipanj 2014. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.) pokazuje da su količine oborine na podjednakom broju analiziranih postaja bile ispod odnosno iznad višegodišnjeg prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za lipanj 2014. godine nalaze u rasponu od 54% višegodišnjeg prosjeka u Daruvaru (54.3 mm) do 386% tog prosjeka u Komiži (177.6 mm).
Oborinske prilike u Hrvatskoj za lipanj 2014. godine opisane su sljedećim kategorijama: ekstremno kišno (dio srednjeg i južnog Jadrana), vrlo kišno (dio srednjeg i južnog Jadrana i pripadnog zaleđa), kišno (dio sjeverozapadne Hrvatske i šire područje Knina), sušno (Zavižan te šire područje Daruvara i Poreča) i normalno (preostali dio Hrvatske).

Izvor: DHMZ

Sličan sadržaj